Proiecte în implementare
ROCHUS - CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES

ROCHUS - CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES

DESCRIEREA PROIECTULUI

Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Satu Mare implementează proiectul Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – ROcHUs, cod proiect ROHU457, finanţat în cadrul Programului INTERREG V-A România – Ungaria.

Proiectul ROcHUs este implementat într-un cerc partenerial transfrontalier format din:

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare – partener lider de proiect;

– UAT Judeţul Satu Mare – partener;

– Spitale şi Spital Universitar din Judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg – partener şi

– Spitalul Greco-Catolic Sfântul Damian – partener.


Proiectul propune extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare prin construirea unei aripi noi de clădire, ca extindere a clădirii principale a SJUSM, creând astfel condiţii profesionale îmbunătăţite pentru 14 secţii sau unităţi ale SJUSM.

Finanțarea nerambursabilă obţinută se compune din fonduri europene (FEDR) şi cofinanțare națională, la care se adaugă contribuţia proprie a fiecărui partener. Valoarea bugetului partenerilor români este de 3.601.127,73 Euro.
Bugetul aferent UAT Județul Satu Mare este de 0,00 Euro.

Perioada de implementare a proiectului este: 01.08.2020 – 31.08.2024.

 

Partnership for a better future

 

Informatii referitoare la proiect

 

ANUNȚ privind achiziția publică de servicii de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

În data de 23.07.2019 s-a semnat contractul de achiziție publică de servicii de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivului de investiții ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

Numele prestatorului: PGA Markers S.R.L. Timișoara

Valoarea contractului: 530.000 lei fără TVA

Tipul achiziției: Licitație deschisă – on line

Obiectul contractului: Servicii de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru pregătirea obiectivului de investiții ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, în faza de studiu de fezabilitate, în cadrul proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties, cod ROHU – 245, acronim ROcHUs.   

 

 

ANUNȚ privind achiziția publică de servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties

În data de 27.08.2019 s-a semnat contractul de achiziție publică de servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties, cod proiect ROHU – 245, acronim ROcHUs, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Interreg V-A România – Ungaria.

Numele prestatorului: S.C. SOV Consulting S.R.L. Baia Mare

Valoarea contractului: 124.900,00 lei, fără TVA

Tipul achiziției: Achiziție directă

Obiectul contractului: Servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties.

Achiziția serviciilor de consultanţă presupune:

  • serviciu de consultanţă privind recepţia studiului de fezabilitate aferent investiţiei de extindere a clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare – având în vedere adaptarea soluţiilor propuse de către proiectantul studiului de fezabilitate la necesităţile administrative şi tehnice ale SJUSM şi la condiţiile de finanţare ale Programului Interreg V-A România-Ungaria, respectiv ale apelului restrâns de proiecte, în vederea asigurării eligibilităţii costurilor;
  • elaborarea aplicaţiei complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties (cererea de finanţare, anexe, formulare, etc.) respectând toate cerinţele relevante ale Programului Interreg V-A România-Ungaria şi în special cele aferente apelului pentru proiecte strategice, tip flagship. Aplicaţia se elaborează pe platforma eMS în format digital, în limba engelză.
  • serviciile de traducere a documentelor, având în vedere că aplicaţia se va elabora în limba engleză, iar partenerii au elaborate documentaţii tehnico-economice în limbile română şi maghiară.
     

 

ANUNȚ privind semnarea contractului de proiectare şi execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ,,Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, în cadrul proiectului ,,ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, cod ROHU 457, acronim ROcHUs.

În data de 25.11.2021 s-a semnat contractul de proiectare şi execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ,,Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, în cadrul proiectului ,,ROcHUs–Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”.

Numele prestatorului: Asocierea formată din SC EURAS S.R.L. – lider de asociere și SC CONSTRUCTII ERBASU S.A., SC CUBICON INVEST S.R.L., SC CONCELEX ENGINEERING S.R.L.

Valoarea contractului: 81.557.840,60 Lei, exclusiv TVA

Obiectul contractului: Proiectarea, execuția şi finalizarea Lucrărilor cunoscute sub numele de ,,Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, în cadrul proiectului ,,ROcHUs–Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”.

IMAGINI
 
MAI MULTE PROIECTE