gradi1

ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties

Sursa de finanţare: Programului Interreg V-A România-Ungaria, ce asigură o finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în proporție de 85% din cheltuielile eligibile, la care se adaugă o cofinanțare națională în proporție de 13% din cheltuielile eligibile pentru partenerii din România, iar contribuția proprie a partenerilor este de 2%.

Parteneri proiect:

 • Spitalul Județean de Urgență Satu Mare – partener lider,
 • UAT Județul Satu Mare
 • Spitale şi Spital Universitar din Judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház)
 • Spitalul din Felső-Szabolcs (Felső-Szabolcsi Kórház)

Obiectivele specifice cele mai importante ale proiectului vizează extinderea clădirii principale a SJUSM, dotarea parțială a acestuia cu aparatură medicală, respectiv dotarea cu echipamente medicale a spitalelor partenere din Ungaria şi îmbunătățirea cooperării din domeniul medical între instituțiile partenere.

Investiția de extindere de la SJUSM prevede construirea unui corp de clădire nou, legat de clădirea principală actuală a spitalului, pentru a remedia problemele de spațiu existente. Clădirea actuală păstrează caracteristici de compartimentare şi de dimensionare din anii 1970, modificările ulterioare în normativele de suprafețe specifice necesare pentru diferite secții, pentru circuite şi funcționalități medicale noi însemnând provocări majore în păstrarea funcționalității legale a secțiilor SJUSM. Heliportul spitalului funcționează fără autorizație definitivă, locația actuală fiind o soluție temporară, nesustenabilă.

Corpul nou de clădire din incinta SJUSM este prevăzut cu o suprafață construită la sol de aproximativ 1320 m2, cu regim de înălțime subsol, parter, 6 etaje şi un etaj tehnologic cu heliport, cu o suprafață desfășurată totală a construcției de aproximativ 10.500 m2. În urma implementării proiectului se dorește asigurarea unor spații şi condiții adecvate şi conforme cerințelor specifice actuale pentru blocul operator şi secția ATI, inclusiv funcționalitățile adiacente acestora (sterilizare, etc.), mutarea secțiilor chirurgicale (neurologie, interne, oftalmologie) din spitalul vechi în locația principală a SJUSM, asigurarea unei locații adecvate şi sustenabile pentru heliportul din incinta SJUSM, peste nivelul superior al noii aripi de clădire.

Proiectul se implementează în două etape:

 1. Nota conceptuală – în şase luni se elaborează de către UATJSM: studiul de fezabilitate studiile preliminare şi aplicaţia completă.
 2. Aplicaţie completă: după o nouă rundă de evaluare administrativă, începând din a doua jumătate a anului 2019 se poate pregăti investiţia (achiziţie, proiectare, lucrări, dotări)

Bugetul total 13.900.000 Euro, inclusiv TVA.

 • Spitalul Județean de Urgență Satu Mare are un buget de 2.009.105,9 Euro, din care 1.968.923,78 Euro finanțare nerambursabilă şi 40.182,12 Euro contribuție proprie.
 • UAT Județul Satu Mare are un buget de 9.316.646,63 Euro, în urma unor tăieri bugetare în faza de evaluare, din care 9.130.313,70 Euro finanțare nerambursabilă şi 186.332,93 Euro contribuție proprie.
 • cei doi parteneri maghiari au în total buget de 2.433.071 Euro

 

ANUNȚ privind achiziția publică de servicii de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

În data de 23.07.2019 s-a semnat contractul de achiziție publică de servicii de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivului de investiții ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

Numele prestatorului: PGA Markers S.R.L. Timișoara

Valoarea contractului: 530.000 lei fără TVA

Tipul achiziției: Licitație deschisă – on line

Obiectul contractului: Servicii de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru pregătirea obiectivului de investiții ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, în faza de studiu de fezabilitate, în cadrul proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties, cod ROHU – 245, acronim ROcHUs.   

 

 

ANUNȚ privind achiziția publică de servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties

În data de 27.08.2019 s-a semnat contractul de achiziție publică de servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties, cod proiect ROHU – 245, acronim ROcHUs, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Interreg V-A România – Ungaria.

Numele prestatorului: S.C. SOV Consulting S.R.L. Baia Mare

Valoarea contractului: 124.900,00 lei, fără TVA

Tipul achiziției: Achiziție directă

Obiectul contractului: Servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties.

Achiziția serviciilor de consultanţă presupune:

 • serviciu de consultanţă privind recepţia studiului de fezabilitate aferent investiţiei de extindere a clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare – având în vedere adaptarea soluţiilor propuse de către proiectantul studiului de fezabilitate la necesităţile administrative şi tehnice ale SJUSM şi la condiţiile de finanţare ale Programului Interreg V-A România-Ungaria, respectiv ale apelului restrâns de proiecte, în vederea asigurării eligibilităţii costurilor;
 • elaborarea aplicaţiei complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties (cererea de finanţare, anexe, formulare, etc.) respectând toate cerinţele relevante ale Programului Interreg V-A România-Ungaria şi în special cele aferente apelului pentru proiecte strategice, tip flagship. Aplicaţia se elaborează pe platforma eMS în format digital, în limba engelză.
 • serviciile de traducere a documentelor, având în vedere că aplicaţia se va elabora în limba engleză, iar partenerii au elaborate documentaţii tehnico-economice în limbile română şi maghiară.
gradi1