DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SATU MARE, A CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SATU MARE ȘI A PALATULUI COPIILOR SATU MARE
DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SATU MARE, A CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SATU MARE ȘI A PALATULUI COPIILOR SATU MARE

Programul de finanțare: PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14. Apelul de proiecte cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

Contract de finanțare: Nr. 57DOT/2023
Durata de implementare: 25.07.2023-31.12.2024 
Aplicant: Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Satu Mare 

Obiectivul general: Proiectul urmărește creșterea calității și diversificării ofertei educaționale la nivelul celor trei instituții - beneficiari finali ai investițiilor, respectiv:
•    CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SATU MARE (CJRAE), Str. 1 Decembrie 1918, nr. 6 loc. Satu Mare, jud. Satu Mare
•    CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SATU MARE, Str. Al Ioan Cuza nr. 8, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare
•    PALATUL COPIILOR SATU MARE împreună cu cele două structuri Clubul Copiilor Tășnad și Clubul Copiilor Negrești Oaș, B-dul Traian nr.20, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare.
Echipamentele tehnologice propuse a fi achiziționate vor facilita aplicarea unor metode și tehnici de predare moderne. Disponibilitatea unor echipamente performante, a resurselor educaționale deschise optime, adaptabile nivelului elevilor și dezvoltarea sistemului digital de educație vor conduce la un proces de predare – învățare - evaluare accesibil și favorabil incluziunii.

Valoarea totală a proiectului: 2.603.720,00 lei.
Valoare eligibilă a proiectului este de 2.188.000,00 lei fără TVA și 415.720,00 lei valoarea TVA eligibilă aferentă.