Kivitelezés alatt álló projektek
ROCHUS - CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES

ROCHUS - CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES

PROJEKT LEÍRÁS

Programul de finanţare: Programul Interreg V-A România-Ungaria
Aplicant: Spitalului Județean de Urgență Satu Mare – partener lider
Parteneri:
-UAT Judeţul Satu Mare 
-Spital Universitar din Judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház) 
-Spitalul din Felső-Szabolcs (Felső-Szabolcsi Kórház) 
Contract de finanțare: Nr. 121659/07.09.2020
Durata contractului de finanțare: 27 de luni începând cu data de 01.08.2020
Beneficiar: Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare
Obiective: Proiectul ROCHUS propune îmbunătățiri în domeniul îngrijirii sănătății populației din cele două județe prin dezvoltarea infrastructurii de sănătate publică. 
Valoare totală a proiectului:  23,746,994.18 EUR
Bugetul aferent UAT Județul Satu Mare este de 21,124,029.19 EUR, din care: 
- 9,064,320.92 Euro finanțare din partea Uniunii Europene, 
- 1,385,660.49 Euro cofinanțare asigurată de Guvernul României şi 
- 10,674,047.78 Euro contribuția proprie a UAT Județul Satu Mare.
 Stadiul proiectului: în  implementare, procedura de atribuire proiectare cu execuție se află în faza de evaluarea ofertelor.

 

ANUNȚ privind achiziția publică de servicii de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

În data de 23.07.2019 s-a semnat contractul de achiziție publică de servicii de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivului de investiții ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

Numele prestatorului: PGA Markers S.R.L. Timișoara

Valoarea contractului: 530.000 lei fără TVA

Tipul achiziției: Licitație deschisă – on line

Obiectul contractului: Servicii de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru pregătirea obiectivului de investiții ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, în faza de studiu de fezabilitate, în cadrul proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties, cod ROHU – 245, acronim ROcHUs.   

 

ANUNȚ privind achiziția publică de servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties

În data de 27.08.2019 s-a semnat contractul de achiziție publică de servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties, cod proiect ROHU – 245, acronim ROcHUs, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Interreg V-A România – Ungaria.

Numele prestatorului: S.C. SOV Consulting S.R.L. Baia Mare

Valoarea contractului: 124.900,00 lei, fără TVA

Tipul achiziției: Achiziție directă

Obiectul contractului: Servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties.

Achiziția serviciilor de consultanţă presupune:

- serviciu de consultanţă privind recepţia studiului de fezabilitate aferent investiţiei de extindere a clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare – având în vedere adaptarea soluţiilor propuse de către proiectantul studiului de fezabilitate la necesităţile administrative şi tehnice ale SJUSM şi la condiţiile de finanţare ale Programului Interreg V-A România-Ungaria, respectiv ale apelului restrâns de proiecte, în vederea asigurării eligibilităţii costurilor;
- elaborarea aplicaţiei complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties (cererea de finanţare, anexe, formulare, etc.) respectând toate cerinţele relevante ale Programului Interreg V-A România-Ungaria şi în special cele aferente apelului pentru proiecte strategice, tip flagship. Aplicaţia se elaborează pe platforma eMS în format digital, în limba engelză.
- serviciile de traducere a documentelor, având în vedere că aplicaţia se va elabora în limba engleză, iar partenerii au elaborate documentaţii tehnico-economice în limbile română şi maghiară.

 

ANUNȚ privind semnarea contractului de proiectare şi execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ,,Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, în cadrul proiectului ,,ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, cod ROHU 457, acronim ROcHUs
În data de 25.11.2021 s-a semnat contractul de proiectare şi execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ,,Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, în cadrul proiectului ,,ROcHUs–Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”.
Numele prestatorului: Asocierea formată din SC EURAS S.R.L. - lider de asociere și SC CONSTRUCTII ERBASU S.A., SC CUBICON INVEST S.R.L., SC CONCELEX ENGINEERING S.R.L.
Valoarea contractului: 81.557.840,60 Lei, exclusiv TVA
Obiectul contractului: Proiectarea, execuția şi finalizarea Lucrărilor cunoscute sub numele de ,,Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, în cadrul proiectului ,,ROcHUs–Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”.
 

KÉPEK
 
TOVÁBBI PROJEKTEK