Proiecte în implementare
REABILITARE, EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE TĂȘNAD

REABILITARE, EXTINDERE ȘI DOTARE AMBULATORIU DE SPECIALITATE TĂȘNAD

DESCRIEREA PROIECTULUI

Programul de finanţare:  Programului Național de Redresare și Reziliență C12/MS/I1.3 – I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie”
Aplicant: - Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Satu Mare
Contract de finanțare: Nr. 19 /15.03.2023
Durata contractului de finanțare: 21 de luni 

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea infrastructurii de sănătate a ambulatoriului din Tășnad, ambulatoriu care deservește comunitatea din Tășnad și din zonă, prin reabilitatea și dotarea clădirii acestuia cu aparatură modernă și de specialitate. Astfel, se dorește reabilitarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate Tășnad, punerea la dispoziția potențialilor beneficiari de noi servicii medicale în ambulatoriul modernizat, scăderea numărului de pacienți redirecționați din cauza lipsei dotărilor corespunzătoare, îmbunătățirea accesului populației din zona Tășnad la servicii medicale de calitate și crearea condițiilor pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației.

Valoarea proiectului este de 16.269.701,56 lei

Stadiul proiectului: A fost semnat contractul de finanțare. În implementare. 

IMAGINI
 
MAI MULTE PROIECTE