Contact

Consiliul Județean Satu Mare
PIATA 25 OCTOMBRIE nr. 1
Cod Postal: 440026
Telefon centrală: 0261-805153, fax 0261-716994
Email : office@cjsm.ro

Program Functionare :Luni – Vineri 08.00 – 16.00

                                    
Telefon Contact DIRECȚII / SERVICII / COMPARTIMENTE
                                    
Poarta tel.: 0261-805153

Cabinet Președinte Pataki Csaba   tel.: 0261-710651, fax: 0261-716994     

Cabinet Vicepreședinte Buzgău Oliviu-Aurel  tel.: 0261-710764, fax: 0261-805105

Cabinet Vicepreședinte Cornea Lenuța-Titiana  tel.: 0261-713569, fax: 0261-805105

Cabinet Secretar General  al Județului  tel.: 0261-805110, fax: 0261-716403

Biroul Relația cu Mass-Media, Protocol și Editarea Monitorului Oficial al Județului  tel.: 0261-805171   
                                    
Serviciul Resurse Umane, Salarizare  tel.: 0261-805125     
                                    
Compartimentul de Audit Intern  tel.: 0261-805141     
                                    
Direcția Achiziții Publice  tel.: 0261-710495, fax:  0261-713692     
                                    
Serviciul de Coordonare și Cooperare Instituțională  tel.: 0261-805176     
                                    
Direcția Juridică  tel.: 0261-716306     
                                    
Direcția Economică  tel.: 0261-717858, fax: 0261-805107

Direcția Administrație Publică Locală  tel.: 0261-717835     
                                    
Direcția Tehnică  tel.: 0261-713589, fax:  0261-713589     
                                    
Direcția Arhitect Șef  tel.: 0261-805134     
                                    
Direcția  de Dezvoltare Regională  tel.: 0261-711004, fax:  0261-710395, 0261-805116

Registratură  tel.: 0261-805127     

Compartimentul Informatică  tel: 0261-805162

Compartimentul Autoritate Tutelară   tel:   0261-805190

Serviciul Public Județean Salvamont  tel:  0721774177