MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVI ÎN JUDEȚUL SATU MARE
MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVI ÎN JUDEȚUL SATU MARE

Programul de finanțare: PNRR  Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi


Aplicant: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Satu Mare

Beneficiari UAT-urile: Medieșu Aurit, Bătarci, Bixad, Moftin, Orașu Nou, Supur, Tarna Mare, Viile Satu Mare, Andrid, Craidorolț, Culciu, Socond, Vama, Acâș, Apa, Beltiug, Căuaș, Cehal, Dorolț, Hodod, Săcășeni, Săuca, Tiream, Turț, Turulung, Vetiș.

Contract de finanțare: Nr. 11984/12.09.2023

Durata de implementare : 15.09.2023-31.12.2024. 

Valoare totală proiect: 35.917.246,40 lei
  - valoare totală acordată în cadrul contractului este 35.905.346,40 lei, respectiv 30.172.650,00 lei fără TVA (5.732.786,40 lei TVA)
  -   valoare neeligibilă suportată de beneficiar este 11.900,00 lei.

Obiectivele proiectului: Prin intermediul acestui proiect se urmărește îmbunătățirea condițiilor de transport pentru cursanți, cu precădere pentru cei din zonele izolate, cu o populație scăzută, prin furnizarea de microbuze școlare electrice, prietenoase cu mediul și cu un consum redus de energie. Majoritatea microbuzelor școlare, respectiv 26, vor avea o capacitate de 16+1 locuri, iar un microbuz va avea 8+1 locuri