Proiecte în implementare
ROCHUS - CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES

ROCHUS - CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES

DESCRIEREA PROIECTULUI

Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Satu Mare implementează proiectul Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – ROcHUs, cod proiect ROHU457, finanţat în cadrul Programului INTERREG V-A România – Ungaria.

Proiectul ROcHUs este implementat într-un cerc partenerial transfrontalier format din:

– Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare – partener lider de proiect;

– UAT Judeţul Satu Mare – partener;

– Spitale şi Spital Universitar din Judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg – partener şi

– Spitalul Greco-Catolic Sfântul Damian – partener.


În urma regrupărilor bugetare între Judeţul Satu Mare şi SJUSM, respectiv în urma iniţierii transferării investiţiei de ,,Extindere Spital Județean de Urgență Satu Mare, str. Ravensburg, nr. 1-3, municipiul Satu Mare” către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., fondurile aferente partenerilor români au fost concentrate în bugetul SJUSM pentru finanţarea unor investiţii importante şi achiziţii de echipamente medicale:
- „Reparații capitale la tâmplăriile SJUSM, obiectiv 2, Piața Eroilor Revoluţiei nr. 2-3, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare (monument istoric)”. Valoarea investiţiei: 4.485.138,34 lei fără TVA.
- „Stații de preepurare la SJUSM, obiectiv 1 (str. Ravensburg nr.1-3) și obiectiv 2 (P-ța Eroilor Revoluţiei nr. 2-3), mun. Satu Mare, jud. Satu Mare”. Valoarea investiţiei: 6.512.484,83 lei fără TVA.
- Furnizare echipamente medicale pentru secții importante ale SJUSM: Laboratorul radiologie şi imagistică medicală (dotat cu trei ecografe multidisciplinare de înaltă perfomanţă), Laborator analize medicale (dotat cu un sistem de spectrometrie de masă MALDI-TOF pentru identificare microbiană), Blocul operator (Dotat cu instrumente chirurgicale, mese de operaţie, electrocautere, aspiratoare, ecograf intraoperator, mobilier), Unitatea de Primiri Urgenţe (dotată cu staţie de monitorizare pacienţi, troliu de resuscitare, aparatură), respectiv echipamente medicale pentru Unitatea de Transfuzii Sanguine şi Serviciul de anatompatologie. Valoarea totală: 6.540.166,19,75 lei fără TVA.

Finanțarea nerambursabilă obţinută se compune din fonduri europene (FEDR) şi cofinanțare națională, la care se adaugă contribuţia proprie a fiecărui partener. Valoarea bugetului partenerilor români este de 3.601.127,73 Euro. 

Bugetul aferent UAT Județul Satu Mare este de 0,00 Euro.


Perioada de implementare a proiectului este: 01.08.2020 – 31.08.2024.
 

 

Partnership for a better future

Informatii referitoare la proiect

 

ANUNȚ privind achiziția publică de servicii de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

În data de 23.07.2019 s-a semnat contractul de achiziție publică de servicii de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivului de investiții ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare

Numele prestatorului: PGA Markers S.R.L. Timișoara

Valoarea contractului: 530.000 lei fără TVA

Tipul achiziției: Licitație deschisă – on line

Obiectul contractului: Servicii de elaborare a Documentațiilor tehnico-economice pentru pregătirea obiectivului de investiții ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties – Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, în faza de studiu de fezabilitate, în cadrul proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties, cod ROHU – 245, acronim ROcHUs.   

 

 

ANUNȚ privind achiziția publică de servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties

În data de 27.08.2019 s-a semnat contractul de achiziție publică de servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties, cod proiect ROHU – 245, acronim ROcHUs, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Interreg V-A România – Ungaria.

Numele prestatorului: S.C. SOV Consulting S.R.L. Baia Mare

Valoarea contractului: 124.900,00 lei, fără TVA

Tipul achiziției: Achiziție directă

Obiectul contractului: Servicii de consultanță pentru elaborarea aplicației complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties.

Achiziția serviciilor de consultanţă presupune:

  • serviciu de consultanţă privind recepţia studiului de fezabilitate aferent investiţiei de extindere a clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare – având în vedere adaptarea soluţiilor propuse de către proiectantul studiului de fezabilitate la necesităţile administrative şi tehnice ale SJUSM şi la condiţiile de finanţare ale Programului Interreg V-A România-Ungaria, respectiv ale apelului restrâns de proiecte, în vederea asigurării eligibilităţii costurilor;
  • elaborarea aplicaţiei complete aferentă proiectului ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties (cererea de finanţare, anexe, formulare, etc.) respectând toate cerinţele relevante ale Programului Interreg V-A România-Ungaria şi în special cele aferente apelului pentru proiecte strategice, tip flagship. Aplicaţia se elaborează pe platforma eMS în format digital, în limba engelză.
  • serviciile de traducere a documentelor, având în vedere că aplicaţia se va elabora în limba engleză, iar partenerii au elaborate documentaţii tehnico-economice în limbile română şi maghiară.
     

 

ANUNȚ privind semnarea contractului de proiectare şi execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ,,Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, în cadrul proiectului ,,ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, cod ROHU 457, acronim ROcHUs.

În data de 25.11.2021 s-a semnat contractul de proiectare şi execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ,,Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, în cadrul proiectului ,,ROcHUs–Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”.

Numele prestatorului: Asocierea formată din SC EURAS S.R.L. – lider de asociere și SC CONSTRUCTII ERBASU S.A., SC CUBICON INVEST S.R.L., SC CONCELEX ENGINEERING S.R.L.

Valoarea contractului: 81.557.840,60 Lei, exclusiv TVA

Obiectul contractului: Proiectarea, execuția şi finalizarea Lucrărilor cunoscute sub numele de ,,Extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare”, în cadrul proiectului ,,ROcHUs–Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”.

IMAGINI
 
MAI MULTE PROIECTE