Proiecte finalizate
Modernizare DJ 195 Potău – DN 19F

Modernizare DJ 195 Potău – DN 19F

Zona de implementare a investiției este intravilanul și extravilanul localității Potău.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Capacităţi fizice realizate :
      - Lungime drum județean modernizat : 3.630, 00 m
      - Lățime parte carosabilă: 6,00 m
      - Acostamente: 2 x 1,00 m
      - Podețe tubulare riflate cu DN 1200 mm, l = 8.00 m, 3 buc;
       - Podețe tubulare riflate cu DN 300 mm,  l = 9.00 m. 1 buc,
      - Parapet metalic – 150 ml,
      - Reprofilări șanțuri din pământ,
      -  Rigole carosabile, placa de 0,48 x 0,30 x 0,15 – 1.394 buc,    
      - Accese la proprietăți din tuburi riflate cu DN 300 mm 244 buc. 
      - Drumuri laterale: 11 buc de lungimi variabile;

   Valoarea finală a lucrărilor executate este de 2.603.330,4 lei la care se adaugă TVA în valoare de 517.664,46 lei, iar valoarea totală cu TVA este de 3.120.994,86 lei.

  Perioada de garanţie : 36 de luni și curge de la data efectuării recepției la terminarea lucrărilor, până la recepția finală.

  Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcţia, se constată că lucrările nu respectă autorizaţia de construire, reprezentantul autorităţii administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., al direcţiilor judeţene pentru cultură/Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă propun respingerea recepţiei etc.): -nu este cazul.

  

IMAGINI
 
MAI MULTE PROIECTE