Modernizare DJ108M
Zona de implementare a investiției este extravilanul orașului Tășnad, extravilanul și intravilanul  comunei Santău, extravilanul și intravilanul comunei Andrid, extravilanul și intravilanul comunei Tiream, extravilanul și intravilanul comunei Cămin, extravilanul și intravilanul comunei Berveni respective extravilanul orașului Carei.

•    Denumire investiție:  
„Modernizare DJ108M Tășnad (DN1F) - Santău - Chereușa - Andrid - Dindești - Irina - Portița - Vezendiu - Tiream -Carei - Cămin - Lucăceni - Berveni - Granița Ungaria, km 0+000-km 59+979 (60+090)”, cod CPV 45233120-6 -Lucrări de construcţii de drumuri;

•    Nr.contract de lucrări:   
10304 din 24.05.2016, modificat prin Actele Adiționale nr.16 din 08.02.2017, nr.197 din 20.06.2019 și nr.385 din 18.09.2019, încheiat între Judeţul Satu Mare şi între ANPTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI - ARL Cluj S.A.,
•    Proiectant:TOTAL CONSTRUCT S.R.L.;
•    Executantul lucrării:  Antrepriza de Reparații și Lucrări - ARL Cluj S.A.; 
•    Periada de execuție:36 luni;
•     Garanția de bună execuți:36 luni;
•    Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.17439/10.10.2019;

•    Finanțare: Programul National de Dezvoltare Locală (PNDL II);
•    Contract de finanțare încheiat între Consiliul Județean Satu Mare și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice : nr.4194/19.08.2014,modificat prin act adițional nr.1/14.11.2015; Contract nr.10990/15.06.2015 și modificat prin actele adiționale nr.1/28.08.2015, nr.2/05.11.2015, nr.3/21.09.2018 și nr.4/03.10.2018;
•    VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII: 78.952.826,21  lei inclusiv TVA.: 
•    Valoarea finală a lucrărilor executate este: 66.319.606,37   lei la care se adaugă TVA în valoare de 12.633.219,84 , iar valoarea totală cu TVA este de 78.952.826,21  lei
Amplasament:
   Zona de implementare a investiției este extravilanul orașului Tășnad, extravilanul și intravilanul  comunei Santău, extravilanul și intravilanul comunei Andrid, extravilanul și intravilanul comunei Tiream, extravilanul și intravilanul comunei Cămin, extravilanul și intravilanul comunei Berveni respective extravilanul orașului Carei.
Lungimea totală a drumului modernizat este de 54,42 km și se împarte pe 2 tronsoane,după cum urmează:
Tronson I :km 0+000-km 42+250  (de la intersecție cu DN1F -ieșire din orașul Tășnad până la intrarea ăn orașul Carei, L=42,25 km)
Tronson II km 47+800-km 59+979,ieșire din orașul Carei până la granița cu Ungaria,L=12,179 km)
 Elemente principale ale drumului modernizat:
    Caracteristici drum modernizat:
      - Lungime studiată a drumului :54,42 km
      - Lățime parte carosabilă:2x3,00m
       -Benzi de încadrare: 2x0,25m
       -Acostamente: 2x0,75m

    Soluții adoptate:
Structura rutieră adoptată:-strat de geotextil cu rol anticontaminator, 
                                   -strat de fundație din balast-35cm,
                                   -strat de fundație din piatră spartă-amestec optimal 20cm,
                                    -strat de legătură – binder de criblură BAD20-6cm,
                                   -strat de uzură-mixtură asfaltică  BA16-4cm.

Casete de lărgire cu structura rutieră adoptată: -strat de geotextil cu rol anticontaminator, 
                                                     -strat de fundație din balast-35cm,
                                                     -strat de fundație din piatră spartă-amestec optimal -20cm,
                                                     -strat de legătură - binder de criblură BAD20-6cm,
                                                     -strat de uzură  mixtură asfaltică BA16 - 4cm.
Structura rutieră ranforsată:
                -Cca35 cm-Structura rutieră existentă(degradată și frezată stratul de asfalt) 
                -strat de fundație din piatră spartă-amestec optimal -20cm,
                -strat de legătură - binder de criblură BAD20-6cm,
                -strat de uzură  mixtură asfaltică BA16 - 4cm.
Acostamente lângă rigole pereate:
                -strat de fundație din balast-50 cm (având și rol de dren transversal de acostament),
                                                     -strat  din piatră spartă-11cm,
                                                      -strat de uzură  mixtură asfaltică BA16 - 4cm.
Acostamente în extravilan:
                -strat de fundație din balast-50 cm (având și rol de dren transversal de acostament),
                 -strat  din piatră spartă-15cm,

    Amenajare drumuri laterale: 242 buc, tuburi corugate DN 600mm,L=10m, cu următorul sistem rutier: -30 cm balast, 15 cm-piatră spartă-amestec optimal,6 cm binder de criblură BAD20,beton asfaltic BA16 ;

    Accese la proprietăți: 1376 buc, tuburi corugate DN 500mm, pe o lungime medie de 6,00m și o lățime de 4,00 m cu următorul sistem rutier: -25 cm balast,  placă de beton armat   de 10 cm;
    Parapet metalic semigreu:25.213,55 m;
    Lucrările de colectare a apelor s-a realizat astfel:
 -Lungime șanțuri de pământ: 59.600,00 m,
 -Lungime rigola carosabila :  1515,00 m,
 -Lungime șanțuri pereate:  34.255 m,
 -Podet tubular Ø1000, L = 10.00 m - 37 buc,  
 -Podet tubular Ø1000, L = 12.50 m - 1 buc,  
 -Podet tubular Ø1000, L = 15.00 m -4buc, 
 -Podet tubular Ø1000, L = 17.50 m -1buc, 
 -Podet tubular Ø1000, L = 20.00 m -2buc.          
-Reabilitarea podețe dalate (cadre) existente : 14 buc, 

    Poduri reabilitate  (extinderea suprastructurii, extinderea și repararea culeilor, amenajarea albiei, racordări cu terasamente, etc): 
      -km 5+457, peste valea Santău (reabilitarea s-a realizat sub traffic);
      -km  16+342 (zona unde a fost prevăzut un podeț dalat D5, la care s-a renunțat, și s-a înlocuit cu podul pe structură metalică din tablă ondulată, boltită, prevăzută initial la km 5+457));
      -km 16+407 (peste canalul Ier).