Modernizare  DJ195
 Zona de implementare a investiției este  extravilanul și intravilanul  comunei VIILE SATU MARE. 

          Denumire investiție:   „ Modernizarea drumului județean DJ195 Ardud-Viile Satu Mare-Tătărești-Necopoi-Cărășeu, tronson II Viile Satu Mare – Tătărești, km5+750 -km9+935, județul Satu Mare-Lot 6”, cod CPV 45233120-6 -Lucrări de construcţii de drumuri

•    Nr.ACORD CONTRACTUAL: nr.412/14.11.2018, modificat prin Actul  Adițional nr. 59/22.01.2019, Actul Adițional nr.384/18.09.2019 și prin Actul Adițional nr.500/10.12.2019, pentru obiectivul de investiţie: „ Proiectare (PT+DE+CS+POE+Asistența tehnică din partea proiectantului) și execuție a obiectivului de investiție: „Modernizarea drumului județean DJ195 Ardud-Viile Satu Mare-Tătărești-Necopoi-Cărășeu, tronson II Viile Satu Mare–Tătărești, km5+750-km9+935, județul Satu Mare-Lot 6 ”,

•    Proiectant: S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L;
•    Executantul lucrării:  Antrepriza de Reparații și Lucrări - ARL Cluj S.A.; 
•    Periada de execuție:9 luni;
•     Garanția de bună execuți:80 luni;
•    Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor :nr.11944/19.06.2020;

•    Finanțare: Programul National de Dezvoltare Locală (PNDL II);
•    Contract de finanțare încheiat între Consiliul Județean Satu Mare și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice : nr.3043/21.11.2017, 

   TOTAL LUCRĂRI RECEPȚIONATE : 5.061.210,84 lei (valoare cheltuieli pentru investiția de bază 5.016.140,08 lei fără TVA + cheltuieli organizare de șantier 45.070,76 lei fără TVA) la care se adaugă TVA în valoare de 961.630,06 lei. TOTAL CU TVA=6.022.840,90 lei
 

Amplasament:
   Zona de implementare a investiției este  extravilanul și intravilanul  comunei VIILE SATU MARE. 
Lungimea totală a drumului modernizat este de 4,19 km 
    
    Caracteristici drum modernizat:
      - Lungime studiată a drumului : 4.185,96 m;
      - Lățime parte carosabilă:2x3,00 m;
                  - Benzi de încadrare: 2x0,25m
       -Lățime platformă: 8,00 m;
      -Acostamente: 2x0,75 m;
        Soluții adoptate:
Structura sistemului  rutier adoptat: 
                                   -strat de fundație din balast -30cm,
                                   -strat de fundație din piatră spartă - 25cm,
                                    -strat de legătură – binder de criblură BAD22,4 -7cm,
                                   -strat de uzură-mixtură asfaltică  BA16 - 4cm.

Acostamente :
                -strat de fundație din balast-15 cm,
                 -strat  din piatră spartă-10 cm,

    Amenajare drumuri laterale: 17 buc, tuburi corugate DN 300 mm,L=7m (16 buc), cu următorul sistem rutier: -30 cm balast, 25 cm-piatră spartă, 7 cm binder de criblură BAD22, 4 cm beton asfaltic BA16 ;
    Accese la proprietăți: 132 buc, tuburi corugate DN 300mm, pe o lungime variabilă în funcție de situația din  teren  cu următorul sistem rutier: -20 cm balast,  placă de beton armat   de 10 cm;
    Lucrările de colectare a apelor s-a realizat astfel:
 -Lungime șanțuri de pământ: 7.000,00 m,
 -Lungime rigola carosabila :  15,00 m,
 -Lungime șanțuri betonate:  1000,00 m,
 -Podet tubular Ø500, L = 10.00 m - 6 buc,  
 
    Pod reabilitat la poz.km.7+919.28  (extinderea suprastructurii, extinderea și repararea culeilor, amenajarea albiei, racordări cu terasamente, montare parapeți metalici,etc).