Modernizare DJ108L
 Zona de implementare a investiției este extravilanul orașului Tășnad, extravilanul și intravilanul  localității Cig, extravilanul și intravilanul  localității Eriu Săncrai, și comuna Craidorolț, extravilanul și intravilanul  localității Terebești, localitatea Gelu și Mădăras.

Proiectant:TOTAL CONSTRUCT S.R.L.
Amplasament:
   Zona de implementare a investiției este extravilanul orașului Tășnad, extravilanul și intravilanul  localității Cig, extravilanul și intravilanul  localității Eriu Săncrai, și comuna Craidorolț, extravilanul și intravilanul  localității Terebești, localitatea Gelu și Mădăras.
De la km 26+335, din localitatea Terebești, și până la km 28+250 drumul județean DJ108L se suprapune cu drumul județean DJ194, cu lungimea de 1,915 km , tronson ce a fost reabilitat în cadrul altui proiect și nu a fost tratat in prezenta documentație, iar de la km 0+000 până la km 1+250, drumul este amplasat pe teritoriul orașului Tășnad, în intravilanul acestuia și întră în administrația orașului Tașnad
 Lungimea totală a drumului modernizat este de 33,444 km (sector 1=25,085 km+sector 3=8,359 km)

Caracteristici drum modernizat:
      - Lungime studiată a drumului :33,444 km
      - Lățime parte carosabilă: 6,00m
       -Benzi de încadrare: 2x0,25m
       -Acostamente: 2x0,75m

Contract de finanțare încheiat între Consiliul Județean Satu Mare și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,nr.10989/15.06.2015,modificat prin actele adiționale nr.1/18.09.2015;nr.2/10.11.2015 și nr.3/05.11.2018.

Finanțare: Programul National de Dezvoltare Locală (PNDL I);
 

EXECUTANT:Antrepriza de Reparații și Lucrări - ARL Cluj S.A.,Contract de lucrări nr.8581/29.04.2019, modificat prin actele adiționale nr.10589/26.05.2016 și nr.154/06.05.2019 ; 

VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRII: 54.935.987,99  lei inclusiv TVA.: 

 Periada de execuție:36 luni
 Garanția de bună execuți:36 luni.

 Proces verbal de recepție nr.8945/29.05.2019.


Soluții adoptate:
Structura rutieră adoptată:-strat de geotextil cu rol anticontaminator, 
                                   -strat de fundație din balast-35cm,
                                   -strat de fundație din piatră spartă-amestec optimal 20cm,
                                    -strat de legătură – binder de criblură BAD20-6cm,
                                   -strat de uzură-mixtură asfaltică  BA16-4cm.

Casete de lărgire cu structura rutieră adoptată: -strat de geotextil cu rol anticontaminator, 
                                                     -strat de fundație din balast-35cm,
                                                     -strat de fundație din piatră spartă-amestec optimal -20cm,
                                                     -strat de legătură - binder de criblură BAD20-6cm,
                                                     -strat de uzură  mixtură asfaltică BA16 - 4cm.
Structura rutieră ranforsată:
                -Cca35 cm-Structura rutieră existentă(degradată și frezată stratul de asfalt0 
                -strat de fundație din piatră spartă-amestec optimal -20cm,
                -strat de legătură - binder de criblură BAD20-6cm,
                -strat de uzură  mixtură asfaltică BA16 - 4cm.
Acostamente lângă rigole pereate:
                -strat de fundație din balast-50 cm (având și rol de dren transversal de acostament),
                                                     -strat  din piatră spartă-10cm,
                                                      -strat de uzură  mixtură asfaltică BA16 - 4cm.
Acostamente în extravilan:
                -strat de fundație din balast-50 cm (având și rol de dren transversal de acostament),
                 -strat  din piatră spartă-10cm,


Lucrările de colectare a apelor s-a realizat astfel:
 -Lungime șanțuri de pământ: 46.050,00 m,
 -Lungime rigola carosabila :  2270,00 m,
 -Lungime șanțuri pereate:  18.568,00 m,
 -Podet tubular Ø1000, L = 10.00 m - 41 buc,                      
 -Podet tubular Ø1000, L = 10.00 m, din 3 randuri de tuburi L = 5.00 m-1 buc,
 -Podet tubular Ø1000, L = 15.00 m -2buc, 
 -Podet tubular Ø1000, L = 17.50 m -1buc, 
 -Podet tubular Ø1000, L = 20.00 m -1buc.          
 -podețe tip C3 transversale,L=11,20 m:3 buc,
 -podețe  tip P2 transversale, L=11,20m:3buc,


Amenajare drumuri laterale:181 buc, tuburi corugate DN 600mm,L=10m, cu următorul sistem rutier: -30 cm balast, 15 cm-piatră spartă-amestec optimal,6 cm binder de criblură BAD20,beton asfaltic BA16 
Accese la proprietăți: 538 buc, tuburi corugate DN 500mm, pe o lungime medie de 6,00m și o lățime de 4,00 m cu următorul sistem rutier: -25 cm balast,  placă de beton armat   de 10 cm;
Poduri reabilitate  (extinderea suprastructurii, extinderea și repararea culeilor, amenajarea albiei, racordări cu terasamente, etc): 
      -km 5+750 (localitatea Cig);
      -km  12+943 (ieșire din localitatea Eriu Sâncrai);
      -km 18+310 (localitatea Craidorolț)