Modernizare drum județean DJ 193A Satu Mare - Amați - Rușeni - Tătărăști - Necopoi - Homorodu de Jos - Homorodu de Mijloc - Homorodu de Sus - Solduba - Hodișa - Socond - Rătești (DN 19 A), km 0+000 (0+900) km 49+124 (49+099)
Modernizare drum județean DJ 193A Satu Mare - Amați - Rușeni - Tătărăști - Necopoi - Homorodu de Jos - Homorodu de Mijloc - Homorodu de Sus - Solduba - Hodișa - Socond - Rătești (DN 19 A), km 0+000 (0+900) km 49+124 (49+099)
Investiția se întinde pe extravilanul municipiului Satu Mare și intravilanul si extravilanul localităților Amați - Rușeni - Tătărăști - Necopoi - Homorodu de Jos - Homorodu de Mijloc - Homorodu de Sus - Solduba - Hodișa - Socond - Rătești

Denumire investiție: " Modernizare drum județean DJ 193A Satu Mare - Amați - Rușeni - Tătărăști - Necopoi - Homorodu de Jos - Homorodu de Mijloc - Homorodu de Sus - Solduba - Hodișa - Socond - Rătești (DN 19 A), km 0+000 (0+900) km 49+124 (49+099) ", jud.Satu Mare
Antreprenor: SC Tehnic Asist SRL
Subcontrctant (executantul actual): Antrepriza reparații și lucrări – ARL Cluj SA  
Contract de lucrări nr. 20 din 22.02.2017
Valoarea lucrărilor executate este: 93.369.663,55 lei cu TVA


Descrierea investiției:
Capacităţi fizice realizate
    drumul  este de clasă tehnică IV
    lungime – 48.099 m
    platforma de 8,00 m
    parte carosabilă de 6,00 m cu doua benzi de circulatie de 3,00 m
    bandă de încadrare de 0,25 m
    acostamente pe ambele părți în lățime 0,75 m (0,25+0,75)
    sistem rutier propus nou:
    Structura rutieră este alcăduită din punct de vedere al straturilor asfaltice pe sectoare diferite, în funcție de evoluția lucrărilor:
- 4 cm BA16 rul 50/70
- 6 cm ABPC22,4 leg. 50/70
Se regăsesc pe sectoarele ; km 0+900-km 16+350, km 19+060-km 19+090, km 20+560-km 20+640, km 21+040-km 21+360, km 24+420-km 24+252, km 26+650-km 26+733, km 28+044-km 28+057, km 29+340-km 29+400, km 30+415-km 30+420, km 31+980-km-km 32+060, km 32+250-km 48+999
-    4cm mixtură asfaltică rul BA16
           - 6cm binder de criblură leg.BAD25
           Se regăsesc pe sectoarele ; km 16+350-km 19+060, km 19+090-km 20+560, km 20+640-km 21+040, km 21+360-km 24+240, km 24+525-km 26+650,km 26+733-km-28+044, km 28+057-km 29+340, km 29+400-km 30+415, km 30+420-km 31+980, km 32+060-km 32+250
➢ Straturile de fundatie și de bază ale sistemului rutier se regasesc de asemenea pe sectoare :  
- Între km 0+900-km 32+250,
 - 20cm strat din piatră spartă- amestec optimal
- 35cm fundație din balast
- Strat de geotextil cu rol anticontaminator
- Între km 32+480 până la km 37+750 ( zona de drum care era impracticabilă) s-a prevazut un strat de blocaj din piatră brută cu o grosime de 20 cm

o    Acostamente:
-    10cm piatră spartă
-    50cm fundație din balast (având și rol de dren transversal de acostament)
o    Acostamente în extravilan (șanturi neprotejate):
-    10cm piatră spartă
-    50cm fundație din balast (având și rol de dren transversal de acostament)    

➢ Fundația și stratul de bază al sistemuluui rutier pe sectorul cuprins intre km 32+250-km 49+100,
aplicat în urma dispoziției de șantier nr. 5 din 14.07.2020:
- 18 cm Balast stabilizat în situ;
- 35 cm Balast;
- 20 cm strat de formă din pămînt stabilizat cu lianți hidraulici;

 


o    Acostamente:
-    10cm piatră spartă
-    50cm fundație din balast

    Rigolă carosabila – 1.575 m
    Șanțuri betonate – 6.527 m
    Rigoală ranforsată – 1.179 m
    Podețe transversale – 118 buc
    Ziduri de sprijin – 515 m
    Amenajare drumuri laterale: 189 buc, tuburi corugate DN500mm, pe o lungime variabilă în funcție de situația din  teren  cu următorul sistem rutier: - 30 cm balast, 15cm piatră spartă, 5cm mixtură asfaltică BA16;
    Accese la proprietăți: 824 buc, tuburi corugate DN500mm, pe o lungime variabilă în funcție de situația din  teren  cu următorul sistem rutier: -30 cm balast, 15cm balast compactat, 40cm pernă de balast;
    Pod 1, km 12+013, peste Canalul Homorod – reabilitat
    Pod 2, km 15+073, peste canalul Medies la Tatarasti – reabilitat
    Pod 3, km 20+605, peste Homorodul Vechi – pod nou
    Pod 4, km 21+082, peste canalul Homorod la Homorodul de Jos - reabilitat
    Pod 5, km 42+786, peste Valea Mariei la Socond – pod nou