Reabilitare clădire dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomiţei nr.1 Satu Mare
Reabilitare clădire dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomiţei nr.1 Satu Mare
Dispensarul de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomiţei nr.1 Satu Mare

Program de finanțare: Programul Național De Dezvoltare Locală

Contract de finanțare:  nr. 3750/05.12.2017

Durată contract de finanțare: 6 ani

Valoare totală a investiției: 2.976.209,71 lei, din care:

Valoarea totală a finanțării din PNDL: 2.869.785,25 lei

 

Beneficiar: Județul Satu Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare

 

Obiective: 

 

Judetul Satu Mare implementează proiectul “Reabilitare clădire dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomitei nr. 1 Satu Mare”, finanțat din bugetul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

În cadrul proiectului, au fost contractate și sunt în curs de execuție lucrările de reabilitare a dispensarului TBC.

Executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reabilitare clădire dispensar de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomiţei nr.1 Satu Mare” era necesară din cauza vechimii construcției precum și a stării tehnice, astfel, clădirea dispensarului se prezenta într-o stare de uzură, atât la interior cât şi la exterior, finisajele/tencuielile exterioare au fost degradate, învelitoarea acoperişului din ţiglă era deteriorată, elementele de lemn ale şarpantei erau deteriorate local, jgheaburile şi burlanele sunt deteriorate.

Având în vedere cele descrise mai sus, se execută:

- compartimentări uşoare în vederea refuncționalizării;

- montare glafuri interioare şi exterioare la ferestre;

- înlocuirea tâmplăriei interioare;

- refacerea integrală a tencuielilor la tavane şi înlocuirea pardoselilor şi finisajelor interioare;

- refacerea şpaleţilor la ferestre şi a zugrăvelilor interioare;

- refacerea instalaţiilor electrice şi sanitare;

- instalaţie curenţi slabi (voce-date, semnalizare incendiu, supraveghere video);

- înlocuirea elementelor deteriorate ale şarpantei şi înlocuirea învelitorii;

- refacere elemente de tinichigerie;

- termoizolarea fațadelor, termoizolarea planşeului în pod şi termoizolarea plăcii parter;

- finisarea faţadelor cu tencuială structurată colorată;

- amenajarea curții și a căilor de circulație pietonale;

- reabilitarea împrejmuirii, etc.

 

De asemenea, s-au achiziționat și mai sunt în curs de achiziție anumite dotări și echipamente medicale care sunt esențiale actului medical și vor deservi dispensarul TBC: aparatură medicală, mobilier și alte dotări.

În mod particular, aparatul Roentgen digital, care s-a achiziționat și livrat deja, este un sistem Rx cu comandă de la distanță (controlul aparatului se face din camera de comandă și nu din camera de examinare pentru protecția personalului medical) fiind dotat cu o masă basculantă cu înălțimea reglabilă pe verticală pentru poziționarea cu ușurință a pacientului.

Poate fi folosit pentru examinări de fluoroscopie digitală (examinări dinamice) sau / și pentru examinări de radiografie digitală putând fi considerat ca un aparat 2 în 1 (atât fluoroscopie digitală cât și radiografie digitală).  Datorită acestui fapt, spectrul de examinări Rx este unul foarte larg. Faptul că este dotat și cu stativ vertical cu un al doilea detector digital (static) permite realizarea cu mai mare ușurință și cu rapiditate a examinărilor pulmonare la acest stativ și reprezintă un avantaj deosebit.

Dispensarul va fi dotat și cu spirometre portabile cu imprimantă termică încorporată, de mare rezoluție cu afișarea testării în timp real (grafic și valoric), mese pentru susținerea  spirometrelor, interfon pentru controlul accesului pe proprietate, șorțuri pentru protecția radiologică, lămpi cu ultraviolete pentru a steriliza și dezinfecta, asigurând astfel un mediu curat și steril, ventilatoare pentru evacuarea aerului viciat, fișier metalic pentru depozitarea fișelor medicale ale pacienților, băncuțe pentru sala de așteptat, mese de birou, scaune de birou ergonomice, rafturi metalice pentru organizarea și depozitarea radiografiilor, cărucior de tratament pentru pacienți, electrocardiograf pentru detecția și înregistrarea automată a aritmiei, tensiometre, pulsoximetre pentru măsurarea pulsului și al oxigenului din sânge, imprimante laser monocrome, cărucior multifuncțional pentru curățenie, scaune pentru persoane, cuiere pentru haine, dulap.

Beneficiile anticipate vizează modernizarea dotărilor interioare atât ca echipamente medicale cât și ca alte utilări necesare în cadrul Dispensarului TBC Satu Mare, ce constituie un minim necesar în vederea asigurării condiţiilor optime de prevenire și combatere a bolilor transmisibile, profesionale, cronice și degenerative, precum și adaptarea și aplicarea la specificul teritoriului a programelor naționale de sănătate publică, controlul medical și supravegherea medicală, sistematică, a unor categorii de bolnavi și a unor grupe de populație expuse unui risc crescut de îmbolnăvire, primul ajutor medical și asistența medicală de urgență, efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale pacienților.

Odată cu introducerea celei mai noi aparaturi de pe piață se urmărește îmbunătățirea condițiilor de calitate a serviciilor medicale oferite.

Reabilitarea Dispensarului de Pneumoftiziologie (TBC) din municipiul Satu Mare a început în luna iunie 2020 și va fi finalizată în cursul anului 2022.