Kivitelezés alatt álló projektek
MOBI – MODERN BORDER INFRASTRUCTURE  – SUCCESSFUL CARPATHIAN REGION

MOBI – MODERN BORDER INFRASTRUCTURE – SUCCESSFUL CARPATHIAN REGION

PROJEKT LEÍRÁS

Programul de finanţare: Programul ENI CBC 2014-2020 Ungaria – Slovacia – România –Ucraina
Aplicant: Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg – lider de proiect
Parteneri:
- UAT Judeţul Satu Mare
- Consiliul Județean Maramureș
- Administrația Regiunii Kosice din Slovacia
- Direcția de Drumuri a Regiunii Transcarpatia
- Asociatia IARDI din Ucraina

Contract de finanțare: HUSKROUA/1702/7.1/0023 din data de 20.02.2020
Durata contractului de finanțare: 34 luni
Beneficiar: UAT Județul Satu Mare 
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea mobilității transfrontaliere a persoanelor și bunurilor pentru a crea o platformă durabilă de cooperare între entități profesionale  transfrontaliere de transport, în vederea optimizării serviciilor și infrastructurii de graniță în regiunile partenere. La atingerea acestui  obiectiv general vor contribui realizarea următoarelor obiective specifice: 
•    Realizarea unei abordări strategice a dezvoltării sustenabile și eficiente a transportului și infrastructurii de graniță
•    Dezvoltarea unei infrastructuri de graniță bazată pe transport eficient și conectivitate frontalieră și dezvoltarea de studii de fezabilitate și proiecte pilot de infrastructură
•    Îmbunătățirea serviciilor pentru populație și companii de transport în regiunile de graniță din Ungaria, Slovacia, România și Ucraina. 

Valoarea proiectului: 1.051.980,00 euro 
Valoarea proiectului ce revine Județului Satu Mare este în cuantum de 82.870,00 euro (inclusiv TVA).
Stadiul proiectului: în implementare
S-a semnat contractul de finanțare.  A fost semnat contractul privind serviciile promovare a proiectului: în data de 29.07.2020 a fost publicat un comunicat de presă privind demararea proiectului, în limbile română și maghiară; de asemenea, a fost realizat roll-up-ul proiectului
A fost semnat contractul privind serviciile de elaborare a Strategiei și planului de mobilitate pentru județul Satu Mare aferent proiectului  
Întâlnirile echipei de proiect se realizează în sistem online; de asemenea, sunt în derulare tot în sistem online, conform graficului de activități al proiectului, întâlnirile de lucru, mesele rotunde, workshop-urile.
 

KÉPEK
 
TOVÁBBI PROJEKTEK