Proiecte finalizate
MOBI – MODERN BORDER INFRASTRUCTURE – SUCCESSFUL CARPATHIAN REGION

MOBI – MODERN BORDER INFRASTRUCTURE – SUCCESSFUL CARPATHIAN REGION

DESCRIEREA PROIECTULUI

Programul de finanţare: Programul ENI CBC 2014-2020 Ungaria – Slovacia – România –Ucraina
Aplicant: Autoguvernarea Judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg – lider de proiect
Parteneri:
- UAT Judeţul Satu Mare
- Consiliul Județean Maramureș
- Administrația Regiunii Kosice din Slovacia
- Direcția de Drumuri a Regiunii Transcarpatia
- Asociatia IARDI din Ucraina

Contract de finanțare: HUSKROUA/1702/7.1/0023 din data de 20.02.2020
Durata contractului de finanțare: 34 luni
Beneficiar: UAT Județul Satu Mare 
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea mobilității transfrontaliere a persoanelor și bunurilor pentru a crea o platformă durabilă de cooperare între entități profesionale  transfrontaliere de transport, în vederea optimizării serviciilor și infrastructurii de graniță în regiunile partenere. La atingerea acestui  obiectiv general vor contribui realizarea următoarelor obiective specifice: 
•    Realizarea unei abordări strategice a dezvoltării sustenabile și eficiente a transportului și infrastructurii de graniță
•    Dezvoltarea unei infrastructuri de graniță bazată pe transport eficient și conectivitate frontalieră și dezvoltarea de studii de fezabilitate și proiecte pilot de infrastructură
•    Îmbunătățirea serviciilor pentru populație și companii de transport în regiunile de graniță din Ungaria, Slovacia, România și Ucraina. 

Valoarea proiectului: 1.051.980,00 euro 
Valoarea proiectului ce revine Județului Satu Mare este în cuantum de 82.870,00 euro (inclusiv TVA).

 

IMAGINI
MAI MULTE PROIECTE
 1. SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE N-V PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PE DOMENIILE MOBILITATE URBANĂ, REGENERARE URBANĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES JUDEȚEAN, INCLUSIV VARIANTE OCOLITOARE
 2. CREȘTEREA TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ DIN JUDEȚUL SATU MARE
 3. CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI
 4. INFORMATIZAREA REGISTRULUI AGRICOL, IMPLEMENTAREA ŞI ACHIZIŢIONAREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT ÎN 15 U.A.T. – URI DIN JUDEŢUL SATU MARE
 5. ÎMBUNĂTĂŢIREA DOTĂRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERAŢIONALE PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ DIN TRANSILVANIA DE NORD – ETAPA III
 6. ÎMBUNĂTĂŢIREA DOTĂRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERAŢIONALE PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ DIN TRANSILVANIA DE NORD- ETAPA II
 7. SOLUŢII PENTRU UTILIZAREA INFRASTRUCTURII PRIN PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI CSENGERSIMA – PETEA, DUPĂ INTRAREA ROMÂNIEI ÎN SPAŢIUL SCHENGEN
 8. ELABORAREA DOCUMENTAŢIILOR PREGĂTITOARE PENTRU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA GRANIŢĂ ÎN REGIUNEA DE FRONTIERĂ ROMÂNO-MAGHIARĂ DE LA HOREA (RO) –ÖMBÖLY (HU)
 9. LUCRĂRI PREGĂTITOARE PENTRU MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES CĂTRE PUNCTUL INTERNAŢIONAL DE TRECERE RUTIERĂ A FRONTIEREI ROMÂNO-MAGHIARE DE LA URZICENI- VALLAJ
 10. REABILITAREA BISERICII REFORMATE DIN ACÂȘ
 11. REABILITARE ȘI MODERNIZARE SUPRAFEȚE DE MIȘCARE ȘI EXTINDERE AEROGARĂ LA AEROPORTUL SATU MARE
 12. PE DOUĂ ROŢI ÎNTRE TURULUNG ŞI MAGOSLIGET