Kivitelezés alatt álló projektek
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII SPITALULUI ORĂȘENESC NEGREȘTI OAȘ   (CLĂDIRE SPITAL NOU), JUDEȚUL SATU MARE

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII SPITALULUI ORĂȘENESC NEGREȘTI OAȘ (CLĂDIRE SPITAL NOU), JUDEȚUL SATU MARE

PROJEKT LEÍRÁS


 Județul Satu Mare prin Consiliul Județean Satu Mare este beneficiarul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș (clădire spital nou), județul Satu Mare”, proiect finanțat în cadrul primului apel de proiecte al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Componenta 5 – Valul Renovării.

 Cu sprijinul oferit prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Consiliul Județean Satu Mare va reabilita din punct de vedere energetic 5 corpuri ale clădirii noi a Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș. După lucrările de modernizare, spitalul va fi dotat cu sisteme termice moderne, eficiente energetic și prietenoase cu mediul, ceea ce va reduce semnificativ costurile de întreținere.

 În urma lucrărilor de reabilitare termică, clădirea spitalului nou va funcționa pe baza unor sisteme energetice moderne și prietenoase cu mediul, și astfel costurile privind întreținerea vor fi reduse considerabil. 

 Astfel, în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș(clădire spital nou), județul Satu Mare”, se vor realiza lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu și utilizarea surselor regenerabile de energie. De asemenea, vor fi realizate lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri, lucrări de reabilitare a instalațiilor de oxigen, dar și recompartimentări interioare pentru organizarea optimă a fluxurilor și circuitelor medicale.

 Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării – MDLPA.

Valoarea totală a proiectului este de 24.726.204,23 lei, din care:
-    valoarea maximă nerambursabilă este de 24.726.204,23 lei, 
-    valoarea eligibilă din PNRR este de 20.778.322,88 lei,
-    valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este de 3.947.881,35 lei. 

Data de începere a proiectului: 12.12.2022, iar data finalizării proiectului este 12.04.2026.
Durata de implementare a proiectului este de 40 de luni.
 

KÉPEK
 
TOVÁBBI PROJEKTEK