MICROBUZE PENTRU ELEVI ÎN JUDEȚUL SATU MARE

Programul de finanțare: Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportului elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Aplicant: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Satu Mare
Beneficiari UAT-urile: Agriș, Doba, Gherța Mică, Halmeu, Homoroade, Păulești, Pomi, Santău, Terebești, Valea Vinului.

Contract de finanțare: Nr. 351/I/GES/18.04.2024

Durata de implementare : 18.04.2024-18.04.2027

Valoare totală proiect: 14.958.578,17 lei. 

Obiectivele general al proiectului îl reprezintă achiziționarea de microbuze noi electrice, microbuze noi hibride şi microbuze noi alimentate cu GNC, pentru transportul elevilor, având la bază necesitățile identificate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale. Astfel s-a stabilit achiziționarea unui nr. de 10 microbuze și 10 stații de încărcare.