Kivitelezés alatt álló projektek
DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF THE ACCESS INFRASTRUCTURE TO THE ROMANIAN- UKRAINIAN BORDER CROSSING POINT FROM TARNA MARE - HYZHA

DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF THE ACCESS INFRASTRUCTURE TO THE ROMANIAN- UKRAINIAN BORDER CROSSING POINT FROM TARNA MARE - HYZHA

PROJEKT LEÍRÁS

Programul de finanţare: Programul ENI CBC 2014-2020 Ungaria – Slovacia – România –
Ucraina
Contract de finanţare : Nr. HUSKROUA/1702/7.1/0064 din data de 29.08.2019 
Durata contractului de finanţare: 36 de luni
Aplicant: Comuna Tarna Mare - lider de proiect
Parteneri:
-    Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Satu Mare 
-    Comuna Hija  (Ucraina) 
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea accesibilității în cele două regiuni partenere în vederea optimizării mobilității persoanelor și bunurilor și conștientizarea populației cu privire la importanța dezvoltării unei societăți integrate și coezive din punct de vedere social.
La atingerea acestui  obiectiv general vor contribui realizarea următoarelor obiective specifice: 
•    Modernizarea infrastructurii de acces către punctul de trecere a frontierei româno-ucrainene de la Tarna Mare-Hija prin reabilitarea a 1,696 km de drum în comuna Tarna Mare și 1,163 km de drum în comuna Hija.
•    Sporirea cooperării între instituțiile partenere prin susținerea a 6 seminarii de interes comunitar menite să producă schimbări benefice pentru comunitățile din care fac parte și pregătind cei 30 de participanți pentru calitatea de promotori activi ai patrimoniului transfrontalier.
•    Conștientizarea populației cu privire la importanța investiției în cele două regiuni prin organizarea a 3 conferințe de informare.

Valoarea totală a proiectului este: 1.071.738,44 euro
-    valoarea proiectului ce revine Județului Satu Mare este în cuantum de 23.967,20 euro (inclusiv TVA)
o    Valoarea eligibilă nerambursabilă din ENI: 21.570,48 euro
o    Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.198,36 euro
o    Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului:  1.198,36 euro

-    valoarea proiectului ce revine Comunei Tarna Mare 896.622,54 euro și  Comunei Hija   151.148,70 euro
Stadiul proiectului: în implementare
S-a semnat contractul de finanțare. S-a încheiat contractul de lucrări și s-a dat ordin de începere a lucrărilor. 

KÉPEK
 
TOVÁBBI PROJEKTEK