Kivitelezés alatt álló projektek
MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE DIN CADRUL SPITALULUI DE URGENTĂ SATU MARE

MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE DIN CADRUL SPITALULUI DE URGENTĂ SATU MARE

PROJEKT LEÍRÁS

Programul de finanțare: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități; operațiunea B: unități de primiri urgențe 
Contract de finanţare: Nr. 4082/25.03.2019
Durata contractului de finanţare: 46 de luni
Beneficiar: UAT Judeţul Satu Mare 
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea eficienței şi sustenabilității sistemului de sănătate, în vederea îmbunătățirii stării de sănătatea a populației din regiunea Nord-Vest, judeţul Satu Mare, prin dezvoltarea infrastructurii unității de primiri urgențe de la nivelul spitalului județean de urgență din Satu Mare
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.    Extinderea suprafeţei utile cu 346,15 mp şi modernizarea suprafeţei de 1139,8 mp ale UPUSM în vederea asigurării spaţiului necesar, a circuitelor medicale solicitate prin acte normative şi a condiţiilor tehnico-edilitare necesare funcţionării sustenabile pentru Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.
2.    Asigurarea unui nivel de dotare cu aparatură medicală performantă a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare prin achiziţionarea de dotări şi echipamente medicale (186 bucăţi), în vederea funcţionării sustenabile.
Valoare totală a proiectului:  7.792.103,10 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 4.761.445,64 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.904.578,23 lei    
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului:  136.041,31lei

Stadiul proiectului
Cerere de finanţare depusă în data de 18.04.2018. 
S-a semnat contractul de finanțare la data de 25.03.2019. 
S-a finalizat procedura de atribuire a contractului de proiectare.
S-a semnat contractul de achiziție publică de servicii nr. 84/16.03.2020 – servicii de proiectare în cadrul proiectului.
S-a transmis către ADR Nord Vest, solicitarea nr. 5866/18.03.2020, prin care am solicitat suspendarea contractului de finanțare, pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României (având în vedere Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stăr8i8i de urgeță pe teritoriul României; art. 13 Forță majoră din Contractul de finanțare; OM emise ulterior Decretului 195/2020).

KÉPEK
 
TOVÁBBI PROJEKTEK