Proiecte în implementare
MODERNIZAREA DRUMURILOR JUDEȚENE DJ 108R DIN DN 19A BELTIUG – BELTIUG BĂI – DOBRA – HUREZU MARE – DJ 108P – DJ 196 CORUND – BOGDAND – HODOD – LIMITA DE JUDEȚ SĂLAJ

MODERNIZAREA DRUMURILOR JUDEȚENE DJ 108R DIN DN 19A BELTIUG – BELTIUG BĂI – DOBRA – HUREZU MARE – DJ 108P – DJ 196 CORUND – BOGDAND – HODOD – LIMITA DE JUDEȚ SĂLAJ

DESCRIEREA PROIECTULUI

Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Contract de finanţare: Nr. 100/26.06.2017
Durata contractului de finanţare: până în data de 30.11.2024
Beneficiar: UAT Judeţul Satu Mare 


Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – D J 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.    Modernizarea a 38,145 km drum județean pe tronsoanele  DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj;
2.     Deservirea în mod direct și indirect a unei populații de 13.512 locuitori, din localitățile tronsoanelor modernizate; 
3.    Reducerea timpului de parcurs şi, implicit, a valorii timpului pentru pasagerii vehiculelor prin creșterea vitezei medii de parcurs a traseului cu 25 % respectiv de la 48 km/h la 60 km/h;
4.    Creșterea accesibilității zonelor deservite catre zonele urbane învecinate prin îmbunătățirea conectivității acestora.

Valoare totală a proiectului:  115.566.684,47 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 97.757.800,12 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 14.951.192,96 lei    
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului:  2.300.183,53 lei
Valoare neeligibilă: 557.507,86 lei

 

 


 

IMAGINI
 
MAI MULTE PROIECTE