×
Promovare funcții publice
Consiliul Județean Satu Mare, având în vedere prevederile Capitolului VI – Secțiunea a 3-a, art. 478 și ale art. 479 alin. (1), lit a), lit. c) şi lit. d) precum şi art 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 126^1, art. 126 alin. (2) şi art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către un funcționar public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Consiliul Județean Satu Mare, având în vedere prevederile legale incidenteorganizează examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarul public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat supoerior celui deținut de către funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
Anunţ privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Promovare în funcția publică Consiliul Judeţean Satu Mare, având în vedere prevederile Capitolului VI – Secțiunea a 3-a, art. 478 şi ale art. 479 alin. (1), lit a), lit. c) şi lit. d) precum şi art 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 126^, art. 126 alin. (2) şi art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Consiliul Judeţean Satu Mare, având în vedere prevederile Capitolului VI – Secțiunea a 3-a, art. 478 şi ale art. 479 alin. (1), lit a), lit. c) şi lit. d) precum şi art 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 126^, art. 126 alin. (2) şi art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare