Anunt de promovare - octombrie 2022
Anunţ privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

Consiliul Judeţean Satu Mare, având în vedere prevederile Capitolului VI – Secțiunea a 3-a, art. 478 şi ale art. 479 alin. (1), lit a), lit. c), lit. d) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 126^1, şi art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare

Documente