Anunț de promovare - august 2023
Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat supoerior celui deținut de către funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
Documente