Promovare în grad profesional septembrie 2023
Consiliul Județean Satu Mare, având în vedere prevederile legale incidenteorganizează examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către funcționarul public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Documente