Examen de promovare în gradul profesional al funcției publice deținute - 19 octombrie 2023, data probei scrise
Consiliul Județean Satu Mare, având în vedere prevederile Capitolului VI – Secțiunea a 3-a, art. 478 și ale art. 479 alin. (1), lit a), lit. c) şi lit. d) precum şi art 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 126^1, art. 126 alin. (2) şi art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de către un funcționar public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Documente