×
PROIECTE, PLANURI, PROGRAME ȘI STRATEGII
Zona de implementare a investiției este intravilanul și extravilanul localității Bârsău de Sus.
Dispensarul de Pneumoftiziologie (TBC) str. Ialomiţei nr.1 Satu Mare