Dezvoltarea turismului în zona turistică Luna Șes, județul Satu Mare - Montarea instalaţiei de transport pe cablu CD 4 Luna Şes şi Amenajarea pârtiei de schi şi sistem de înzăpezire al pârtiei – Luna Şes
Dezvoltarea turismului în zona turistică Luna Șes, județul Satu Mare - Montarea instalaţiei de transport pe cablu CD 4 Luna Şes şi Amenajarea pârtiei de schi şi sistem de înzăpezire al pârtiei – Luna Şes

Program de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală

Contract de finanțare:  nr. 19066/09.11.2015

Durată contract de finanțare: 6 ani

Valoare totală a investiției: 26.524.681,14 lei, din care:

Valoarea totală a finanțării din PNDL: 16.021.578 lei

Beneficiar: Județul Satu Mare

Partener: Orașul Negrești Oaș

 

Obiective: 

Lucrarea „Dezvoltarea turismului în zona turistică Luna Șes, județul Satu Mare - Montarea instalaţiei de transport pe cablu CD 4 Luna Şes şi Amenajare pârtie de schi şi sistem de înzăpezire al pârtiei - Luna Şes” este parte integrantă din proiectul judeţului Satu Mare „Dezvoltarea zonei turistice Luna Şes”, care are ca scop dezvoltarea unei staţiuni montane de iarnă - vară (pentru practicarea sporturilor de iarnă şi activităţilor de agrement) şi, în acelaşi timp, valorificarea potenţialului turistic al zonei Oaş (cultură, tradiţii, folclor, peisaj).

Proiectul este derulat în comun de către Judeţul Satu Mare şi Oraşul Negreşti Oaş.

Zona turistică Luna Șes este inclusă în Anexa 1 - LISTA zonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului schiului şi practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse în cadrul Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România", program aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările și completările ulterioare, iar localitatea Negrești Oaș a fost atestată ca stațiune turistică de interes local, prin Hotărârea Guvernului României nr. 58 din 16 februarie 2017 pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice.

Localizare: Proiectul este localizat în judeţul Satu Mare, pe teritoriul administrativ al oraşului Negreşti Oaş, în zona Luna Şes.

Luna Şes este denumirea unui teritoriu submontan, localizat în depresiunea Țării Oașului, la 8,5 km de orașul Negrești Oaș, aflat la circa 500 m altitudine, pe pantele vestice ale Munţilor Gutâi, la poalele Vârfului Pietroasa (1200 m).

Proiectul constă în următoarele obiecte de investiție:

 • Amenajarea pârtiei de schi;
 • Instalaţia de transport pe cablu;
 • Clădiri multifuncționale, la cota 1200 m și 660 m;
 • Garaj telescaune, la cota 660 m;
 • Garaj pentru utilajul de bătătorit zăpada, la cota 660 m;
 • Echipamente instalație de zăpadă artificială;
 • Instalație de iluminat exterior;
 • Utilități: posturi de transformare și grupuri electrogene la cota 660 și 1200, branșament electric, racorduri alimentare cu apă și canalizare.

Accesul carosabil este asigurat până la cota 660 m unde există o parcare pentru autocare. De la cota 660 m accesul se face cu instalația de transport pe cablu, ATV-uri și snowmobile în cazul echipelor de intervenții.

Pentru siguranța turiștilor există un serviciu salvamont la baza pârtiei de la cota 662 m, și un punct de prim ajutor la stația superioară.

 • Amenajare pârtie de schi

Pârtia are cota de plecare: 1200 m, cota de sosire: 662 m, o lungime de 2100 m, lăţime de aproximativ 50 m, se clasifică în categoria pârtiilor de dificultate medie, fiind dotată și cu instalaţie de nocturnă. De asemenea, pârtia va fi prevăzută cu elemente de protecție (fileu de protecție tip C, protecție av-rock), indicatoare de avertizare și orientare, panou de informații generale.

 • Instalaţia de transport pe cablu CD4

Instalația este de tip telescaun, cu 4 locuri, cu o capacitate de transport de 800 persoane pe oră. Este compusă din 2 stații principale, una inferioară situată la baza telescaunului și respectiv a pârtiei de schi, unde se află și partea de garaj al scaunelor și un pupitru de comandă deservit de 2 persoane, o stație superioară situată la cota 1200 m și 14 stâlpi intermediari care au rolul de susținere a instalației.

Instalaţia se găseşte în faza de pregătire pentru a fi testată în vederea obținerii autorizației ISCIR, autorizare care se va efectua după terminarea tuturor lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii.

 • Sistemul de înzăpezire a pârtiei

 

Sistemul de înzăpezire a pârtiei de la Luna Șes este conceput pentru a acoperi pârtia de schi de 118.000 m² cu 40 de cm de zăpadă în 75 de ore la -4°(termometru umed).

Instalaţia de producere a zăpezii artificiale este prevăzută cu două stații de pompare, turnuri de răcire, instalație de barbotare a apei din rezervorul de acumulare, două tunuri mobile şi 34 de lănci cu 34 de cămine.

Instalația de zăpadă artificială este racordată la rezervorul de apă care primește apa de la un râu din apropiere printr-un deversor, pentru a prefiltra aluviunile apei de la intrarea acesteia în rezervor.

Întreg sistemul este monitorizat/controlat de PLC și supervizat de software-ul de vizualizare numit “SnowVisual”. Sistemul pentru înzăpezirea artificială a pârtiei de la cota 670 m până la cota 1170 m este complet automat.