SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD – VEST

SIGLE 1

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest anunță demararea proiectului intitulat “Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reşedinţe de judeţ), regenerare urbană (reşedinţe de judeţ) şi infrastructura rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legatură (3D)” cu finanţare prin POAT 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest.

Obiectivul specific al proiectului este asigurarea capacităţii la nivel regional de a pregăti documentaţii tehnico-economice la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile:

mobilitate urbană (resedinţe de judeţ)
regenerare urbană (resedinţe de judeţ)
infrastructura rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi / sau drumuri de legatură.
Rezultate aşteptate: 18 documentaţii tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pentru domeniile:

mobilitate urbană (resedinţe de judeţ)
regenerare urbană (resedinţe de judeţ)
infrastructura rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legatură.
Beneficiar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Partener 2 : UAT Județul Satu Mare  pregătește documentația tehnico-economică pentru  ”Modernizarea drumului județean DJ 193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300”.

Nr. și dată contract de finanțare: 1.1.150/01.11.2021

Valoarea totală a proiectului: 26.471.546,99 lei

Valoarea bugetului aferent Județului Satu Mare : 1.400.000,00 lei.

Asistenţă financiară nerambursabilă: 22,698,589.14 lei din care 20.442.956,20 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 2.255.632,94 lei din bugetul naţional.

Durata proiectului: 25 luni, respectiv de la 01.08.2020 până la 31.07.2022

Prin sprijinul acordat ADR Nord-Vest proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei Prioritare 1: O.S. 1.1. Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature.