Modernizarea drumului judetean DJ 195 Ardud - Viile Satu Mare - Tatarasti - Necopoi - Caraseu, tronson I Ardud - Viile Satu Mare km 0+000 - 7+645 si tronson III Necopoi - Caraseu km 17+460 - 23+810, judetul Satu Mare
Modernizarea drumului judetean DJ 195 Ardud - Viile Satu Mare - Tatarasti - Necopoi - Caraseu, tronson I Ardud - Viile Satu Mare km 0+000 - 7+645 si tronson III Necopoi - Caraseu km 17+460 - 23+810, judetul Satu Mare
Investiția se întinde pe intravilanul și extravilanul localităților Ardud - Viile Satu Mare - Tatarasti - Necopoi - Caraseu - Necopoi

Denumire investiție: Proiectare (PT+DE+CS+POE+Asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie a obiectivului de investitie: "Modernizarea drumului judetean DJ 195 Ardud - Viile Satu Mare - Tatarasti - Necopoi - Caraseu, tronson I Ardud - Viile Satu Mare km 0+000 - 7+645 si tronson III Necopoi - Caraseu km 17+460 - 23+810, judetul Satu Mare"
Antreprenor: ASOCIEREA SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A. OPERES S.R.L. și EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L. prin lider de asociere SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A.,
Acordul contractual nr. 157/07.05.2019
Valoare contract: 24.212.587,42 lei, fără TVA, respectiv 28.812.979,03 lei cu TVA
Valoarea finală a lucrărilor executate:
Durata contract: 30 luni
Descrierea investiției:
    lungime – 13.995 m
Traseul drumului studiat este alcătuit din două tronsoane:
-    tronson I Ardud –Viile Satu Mare, km 0+000 – km 7+645
-     tronson III Necopi – Carașeu, km 17+460 – km 23+810
    platforma de 8,00m
    parte carosabila de 6.50m cu doua benzi de circulatie de 3,00m
    banda de incadrare de 0.25m
    acostamente pe ambele parti in latime 0.75m (0.25+0.75)
    sistem rutier propus nou:

•    4 cm mixtură asfaltică MAS16 rul. 50/70 (SMA16 rul. 50/70)
•    6 cm beton asfaltic deschis BAD22,4 leg. 50/70 (AC(EB)16 rul. 50/70)
•    20 cm piatră spartă amestec optimal
•    35 cm balast
•    îmbunătațire teren de fundare din pămân local în amestec cu un liant hidraulic rutier, h = (20 – 40)cm
    Acostamente:
•    4 cm mixtură asfaltică MAS16 rul. 50/70 (SMA16 rul. 50/70)
•    6 cm beton asfaltic deschis BAD22,4 leg. 50/70 (AC(EB)16 rul. 50/70)
•    20 cm strat de piatra sparta
•    35 cm fundație din balast

•    10cm piatra sparta
•    15cm fundatie piatra sparta
•    35 cm fundaţie din balast

    S-au prevazut:
- dispozitive de scurgere a apelor longitudinale:
•    șanț din pământ – 10.368,16 m;
•    șanț pereat – 2.508,48 m;
•    rigola carosabilă – 3.215,36 m;
•    rigola de acostament – 5.361,50 m;
•    rigola dreptunghiulară ranforsată – 384,50 m;
- podețe noi :
•    Dn 1000mm, L=15.00m – 10 buc.
•    Dn 1000mm, L=12.50m – 1 buc
•    Dn 500mm, L=10.00m – 1 buc
•    Podet prefabricat P2, L=13.60m
•    Podet dalat L=5.00m, L=11.20m

          - reparații pod:
La iesirea din localitatea Necopoi, la km 18+105 pod cu 3 deschideri de cate 12.00 m si o lungime totala de 50.10m