LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OAȘ

Județul Satu Mare intenționează realizarea obiectivului de investitii ”Locuințe de serviciu pentru Spitalul Orășenesc Negrești Oas, județul Satu Mare”.

Finanțarea construcției blocului de locuințe de serviciu ar urma să se asigure din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, Programul "Construcţia de locuinţe de serviciu" al Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL), conform HG nr.719/2016, iar Județul Satu Mare va trebui să asigure finanțarea execuției lucrărilor de utilități aferente construcției: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică și electrică, alimentare cu gaze naturale, după caz.

Se propune construirea unui bloc pentru locuinȚe de serviciu, cu P+2 – 4+M nivele, destinat personalului spitalului orășenesc Negrești Oaș, amplasat în perimetrul terenului aferent Spitalului Orășenesc Negrești Oaș.

Blocul de locuințe de serviciu care se propune a fi construit îi va avea ca principali beneficiari pe angajații spitalului din localitate, având în vedere solicitarea Spitalului Orășenesc Negrești Oaș, precum și alți angajați din instituțiile publice locale din orașul Negrești Oaș.

Asigurarea condițiilor pentru furnizarea unor servicii medicale de calitate în județul Satu Mare reprezintă una dintre prioritățile Consiliului Județean.

Astfel, au fost finalizate, sunt în derulare și în pregătire investiții în infrastructura spitalicească la toate unitățile sanitare din județ, au fost achiziționate echipamente și aparatură medicală modernă, au fost create condiții pentru asigurarea unor specializări noi în cadrul spitalelor și ambulatoriilor.

La aceste demersuri se adaugă cele de atragere a unor specialiști care să profeseze în sistemul sanitar sătmărean, în scopul creșterii calității serviciilor medicale.

Deoarece lipsa locuințelor pentru personalul medical constituie una dintre cauzele deficitului de profesioniști din domeniu înregistrat de unitățile medicale, după finalizarea, de către Consiliului Județean Satu Mare, a blocului de locuințe destinat închirierii către tinerii specialiști din domeniul sănătății cu 16 unități locative și regim de înălțime St+P+3E, amplasat în municipiul Satu Mare, str.Tudor Vladimirescu nr. 7, finanțat de către Agenția Națională pentru Locuințe, prin prezentul proiect Consiliul Județean Satu Mare dorește să vină în sprijinul Spitalului Orășenesc Negrești Oaș, a doua unitate spitalicească din județ, după numărul de paturi.

Obiectivul proiectului este acela de a atrage medicii specialiști să lucreze în acest spital, în beneficiul locuitorilor zonei de nord a județului, avându-se în vedere și asigurarea stabilităţii acestora în zona de rezidenţă în care se vor integra din punct de vedere al activităţii profesionale şi al vieţii sociale, astfel încât, prin asigurarea locuințelor de serviciu, orașul Negrești Oaș și județul Satu Mare să devină mai atractive pentru cadrele medicale.

Pe lângă angajații Spitalului Orășenesc Negrești Oaș, locuințele de serviciu vor putea fi repartizate și altor angajați din instituțiile publice locale din orașul Negrești Oaș, având în vedere faptul că orașul Negrești Oaș este un centru polarizator al zonei Oaș, toate instituţiile de interes judeţean fiind reprezentate şi la acest nivel (Spital, Judecătorie, Serviciul de evidenţă informatizată a persoanelor, Direcţia de muncă, etc.)

Pentru amplasament a fost necesară, mai întâi, elaborarea și aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal, urmând să se pregătească, în continuare, documentația necesară pentru realizarea obiectivului de investiție.