Proiecte in derulare
Modernizarea drumului județean DJ195B Doba (DN19) - Boghiș – Dacia -Moftinu Mare - Crișeni – Craidorolț – Țeghea – Mihăieni – Acâș (DN19) km 0+000-km 29+229,87, tronson I km 0+000 -km 10+432 Doba (DN19) - Boghiș – Dacia -Moftinu Mare

Modernizarea drumului județean DJ195B Doba (DN19) - Boghiș – Dacia -Moftinu Mare - Crișeni – Craidorolț – Țeghea – Mihăieni – Acâș (DN19) km 0+000-km 29+229,87, tronson I km 0+000 -km 10+432 Doba (DN19) - Boghiș – Dacia -Moftinu Mare

Zona de implementare a investiției este intravilanul și extravilanul Doba - Boghiș – Dacia și extravilanul Moftinu Mare.

DESCRIEREA PROIECTULUI

•    Nr.ACORD CONTRACTUAL: nr.155/06.05.2019,modificat prin Act adițional nr.406/07.09.2020, Act adițional nr.439/22.09.2020,Act adițional nr.34/24.02.2021
•    Obiectul : „ Proiectare (PT+DE+CS+POE+Asistența tehnică din partea proiectantului) și execuție a obiectivului de investiție: Modernizarea drumului județean DJ195B Doba (DN19) - Boghiș – Dacia -Moftinu Mare - Crișeni – Craidorolț – Țeghea – Mihăieni – Acâș (DN19) km 0+000-km 29+229,87, tronson I km 0+000 -km 10+432 Doba (DN19) - Boghiș – Dacia -Moftinu Mare ˮ-LOT2.

•    Proiectant: TOTAL CONSTRUCT S.R.L
•    Executantul lucrării: Asocierea Alfa Rom S.R.L Construcții Drumuri SA.,Samcif SA,  și TOTAL CONSTRUCT S.R.L., prin Alfa Rom S.R.L  
•    Periada de execuție: 24 luni;
•     Garanția de bună execuți:80 luni;
•    Finanțare: Programul National de Dezvoltare Locală (PNDL II);
•    Contract de finanțare încheiat între Consiliul Județean Satu Mare și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice : nr.3039/21.11.2017, 

VALOARE TOTALĂ cu TVA: 22.333.152,40 lei.

    
    Caracteristici drum :
      - Lungime studiată a drumului : 10.432,00 m;
      - Lățime parte carosabilă:2x3,00 m;
                  - Benzi de încadrare: 2x0,25m
       -Lățime platformă: 8,00 m;
      -Acostamente: 2x0,75 m;
        Soluții adoptate:
Structura sistemului  rutier adoptat: 
                                   -geotextil,strat anticontaminator,
                                   -strat de fundație din balast -35cm,
                                   -strat de fundație din piatră spartă - 20cm,
                                    -strat de legătură – binder de criblură BAD22,4 -6cm,
                                   -strat de uzură-mixtură asfaltică  BA16 - 4cm.

Acostamente :
                -strat de fundație din balast-35 cm,
                 -strat  din piatră spartă-20cm,
                 -strat de beon C30/37-10cm.

    Amenajare drumuri laterale: 35 buc,;
    Accese la proprietăți: 256 buc;
    Lucrările de colectare a apelor :
 -Lungime șanțuri de pământ: 991,00 m,
 -Lungime rigola carosabila : 198,00 m,
 -Lungime șanțuri betonate:  19.349,00 m,
 -Podet tubular Ø1000, L = 10.00 m - 7 buc,  
 -Podet tubular Ø1000, L = 15.00 m - 19 buc, 
  -Podet P2 - 1 buc, 
  -Podet D5 - 1 buc.
 
    Pod reabilitat la poz.km.7+295 -peste canal Homorod  (extinderea suprastructurii, extinderea și repararea culeilor, amenajarea albiei, racordări cu terasamente, montare parapeți metalici,etc).
 

IMAGINI
 
MAI MULTE PROIECTE