Proiecte in derulare
Modernizare DJ195B     Doba(DN19)-Boghis-Dacia-Moftinul Mare-Criseni-Craidorolt-Teghea-Mihaieni-Acas(DN19A) kn 0+000-km 29+229.87,Tronsonul II km 10+432-km 22+849.837 Moftinul Mare-Criseni-Craidorolt

Modernizare DJ195B Doba(DN19)-Boghis-Dacia-Moftinul Mare-Criseni-Craidorolt-Teghea-Mihaieni-Acas(DN19A) kn 0+000-km 29+229.87,Tronsonul II km 10+432-km 22+849.837 Moftinul Mare-Criseni-Craidorolt

Zona de implementare a investiției este intravilanul și extravilanul localităților Moftinu Mare, Crișeni și Craidorolt.

DESCRIEREA PROIECTULUI


Executant - ASOCIEREA DRUM CONSTRUCT S.R.L. și ROAD DESIGN ASP S.R.L., prin Lider de asociere DRUM CONSTRUCT S.R.L. conform accord contractual nr. 156/06.05.2019
1 Preţul contractului este de 19.542.663,53 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 3.713.106,07 lei, din care:

- cheltuieli pentru proiectare (PT+DE+CS+POE): 90.000,00 lei fără TVA, respectiv 107.100,00 lei cu TVA, durata prestării serviciilor de proiectare 6 luni de zile, de la data emiterii comenzii;
- cheltuieli pentru asistenta tehnica din partea proiectantului: 18.000,00 lei fără TVA, respectiv 21.420,00 lei cu TVA, prestarea serviciilor de asistenţă din partea proiectantului pe toată perioada de execuţie a lucrărilor până la momentul semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
- cheltuieli pentru investiţia de bază: 19.434.663,53 lei fără TVA, respectiv 23.127.249,60 lei cu TVA, durata execuției lucrărilor 24 luni după primirea ordinului de începere;
Total general: 19.542.663,53 lei, fără TVA, respectiv  23.255.769,60 lei cu TVA.


DIRIGINTE DE ȘANTIER: C&C CONSULTING SATU MARE SRL, reprezentant prin CRISTE FLORIN CĂLIN.
VERIFICATOR: DUMA GHEORGHE 
Profilul transversal tip

•    categoria drumului:                       drum judetean  
•    clasa tehnică:                                  IV
•    viteza de proiectare:                         60 km/h
•    lungimea traseului proiectat:              12.436 m
•    lățimea părții carosabile:                          6.00 m
•    lățimea platformei:                      7.0 m - 8.0 m
•    lățime acostamente                          0.75 m 
•    lățime banda de incadrare            0.25 m
•    Tipul structurii rutiere:                    suplă
•    Zone verzi de lăţime variabilă


Modernizarea drumului judetean, se va face prin realizarea unui sisteme rutier dupa cum urmeaza:
km 10+432 – km 22+868 

Structura rutiera noua parte carosabila + banda de incadrarre
- 4 cm strat de uzura mixtura asfaltica MAS 16
- 6 cm strat de binder de criblura BAD 22.4
- 20 cm piatra sparta 
- 35 cm strat de balast 
km 10+432 – km 22+868 

Structura rutiera acostamente 
- 4 cm strat de uzura mixtura asfaltica MAS 16
- 6 cm strat de binder de criblura BAD 22.4
- 20 cm piatra sparta 
- 35 cm strat de fundatie din balast 

Amenajarea intersecţiilor
Racordurile cu drumurile laterale se vor realiza pe porțiunea de 15 m si pe latime de 6 m, din care 2x0.50m acostamente si partea carosabila 2x2.50m, acestea fiind in numar de 18 de bucati si au urmatorul sistem rutier:
-    4 cm strat de uzura mixtura asfaltica MAS16
-    6 cm strat de binder de criblura BAD 22.4
-    15 cm strat din piatra sparta
-    25 cm fundatie din balast

Se vor amenaja 18 drumuri laterale  pe o lungime de 15 m si o latime de 6 m.
De asemenea se vor mai executa:
•    santuri pereate din beton C30/37 in lungime de 8.155,28 ml
•    santuri de pamant in lungime de 9.918 ml
•    rigoa carosabila in lungime de 152 ml
•    Podete Transversale  ø1000 – 21 buc.
•    Podeț D4 -2buc
•    Podet C3 – 1 buc
•    Podete drumuri laterale ø500 – 18 buc
•    Ziduri de sprijin tip L – 170 ml
•    Ziduri de sprijin de gabioane  - 70 ml
•    Semnalizare verticala si orizontala
 

IMAGINI
 
MAI MULTE PROIECTE