Kivitelezés alatt álló projektek
SILVER - MITIGATING THE NEGATIVE EFFECTS OF HAIL IN SATU MARE COUNTY

SILVER - MITIGATING THE NEGATIVE EFFECTS OF HAIL IN SATU MARE COUNTY

PROJEKT LEÍRÁS

Programul de finanţare: Programul Interreg V-A România-Ungaria, Axa Prioritară 5: Îmbunătățirea Prevenirii Riscurilor și Gestionării Dezastrelor, Obiectiv specific 5.1: Gestionare îmbunătățită a dezastrelor și riscurilor transfrontaliere.
Contract de finanţare nr 39833/ 05.04.2018
Durata contractului de finanţare:  30  de luni
Aplicant : UAT Judeţul Satu Mare (lider de proiect)
Partener: Serviciul Naţional de Meteorologie din Ungaria (Országos Meteorológiai Szolgálat)
Obiective: Crearea unui sistem județean antigrindină ce se bazează pe tehnologia generatoarelor terestre și a avertizărilor meteorologice din partea partenerului. Prin această abordare tipic transfrontalieră se pot crea condițiile protejării populației și economiei județului Satu Mare împotriva pagubelor serioase cauzate de căderile de grindină, fenomen meteorologic cu efect devastator în ultimii ani pentru mai multe localități ale județului nostru.
Valoare totală a proiectului:  1.544.205,00 euro (inclusiv TVA)

Partea din valoarea proiectului care revine Județului Satu Mare: 866.722,00 euro
•    Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 736.713,70 euro
•    Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 112.665,20 euro    
•    Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului:  17.343,10 euro

Stadiul proiectului: în implementare
A fost semnat contractul de finanțare. Au fost demarate activitățile de publicitate. 
Este în derulare procedura de atribuire proiect tehnic şi execuție sistem antigrindină. Procedura de furnizare proiect tehnologic şi sistem antigrindină a fost lansată de mai multe ori, dar neatribuită. Se pregătește relansarea procedurii în cursul lunii martie 2021. 

 

ANUNȚ privind achiziția serviciilor de organizare evenimente și publicitate pentru proiectul ROHU – 102 „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”

În data de 28.06.2018 s-a semnat contractul de servicii de organizare evenimente și publicitate pentru proiectul ROHU – 102 „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”

Numele furnizorului: S.C. SOLPRESS S.R.L.

Valoarea contractului: 58.095,00 lei fără TVA

Tipul achiziției: Achiziție directă

Obiectul contractului: Servicii de organizare evenimente și publicitate pentru proiectul ROHU – 102 „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county” constând în:

Comunicat de presă inițial la începerea proiectului
Articole de diseminare despre sistemul antigrindină conceput în judeţul Satu Mare
Conferinţă de presă inițială
Conferinţă ştiinţifică de diseminare
Conferinţă de presă de finalizare
Comunicat de presă la finalizarea proiectului
 

 

ANUNȚ privind furnizarea Rețelei automatizate de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină, inclusiv proiectare, în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER

În data de 31.08.2021 s-a semnat contractul de achiziţie publică de produse având ca obiect furnizarea Rețelei automatizate de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină, inclusiv proiectare, în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Interreg V-A România – Ungaria.

Numele furnizorului: S.C. M SYS S.R.L.

Valoarea contractului:  2.838.055,11 lei fără TVA

Tipul achiziției: Licitație deschisă

Obiectul contractului: furnizarea Rețelei automatizate de generatoare terestre în scopul combaterii căderilor de grindină, inclusiv proiectare, în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER

KÉPEK
 
TOVÁBBI PROJEKTEK