Consiliul Județean Satu Mare organizează concurs pentru ocuaprea pe durată nedeterminată a trei posturi de muncitori în cadrul Direcției Administrație Publică Locală
Documente