×
INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ”Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 pentru județul Satu Mare”
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ”Strategiei de Dezvoltare a Județului Satu Mare pentru perioada 2021-2030”
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea pe anul 2023 a preţurilor medii ale principalelor produse agricole reprezentând venituri din cedarea folosinţei bunurilor (arendă) obţinute în natură, conform art. 84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Anunţ privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul buget al Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate, durata timpului de muncă fiind una normală, de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Autorizări și Disciplină în Construcții - Serviciul Urbanism și Disciplină în Construcții al Direcției Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate, durata timpului de muncă fiind una normală, de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
Consiliul Judeţean Satu Mare organizează în data de 25 august 2022 - proba scrisă, concurs de recrutare a Compartimentul Monitorizare – Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională și la Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice – Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională
În conformitate cu prevederile art.7 din anexa la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a pesonalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a 3 posturi contractuale vacante de execuție.
Politica de Cookie