Promovare în gradul profesional imediat superior pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
Consiliul Județean Satu Mare organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate
Documente