Concurs de recrutare - Directia Tehnica - 1 post

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate, durata timpului de muncă fiind una normală, de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Documente
Politica de Cookie