Concurs de recrutare DIRECTIA TEHNICA - 4 posturi
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal  și consilier, clasa I, grad profesional asistent , la Serviciul Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Lucrări Publice al Direcţiei Tehnice și consilier, gradul profesional superior și consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul drumuri și transporturi al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate ,durata timpului de muncă fiind una normală, de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Documente