Concurs de recrutare Direcția Arhitect Șef - 1 post
Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Autorizări și Disciplină în Construcții - Serviciul Urbanism și Disciplină în Construcții al Direcției Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate, durata timpului de muncă fiind una normală, de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
Documente
Politica de Cookie