PROIECT DE HOTARARE nr.55/18.03.2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al PALAT JUD SRL Satu Mare pe anul 2024
Documente