Consiliul Județean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 3 posturi contractuale de execuție
În conformitate cu prevederile art.7 din anexa la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a pesonalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a 3 posturi contractuale vacante de execuție.
Documente