×
Anul 2022
Număr Data Titlul Dispoziției Link Evenimente ulterioare emiterii Comunicată
17
25.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.17/25.01.2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de 31.01.2022, ora 14.00
Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
16
21.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.16/21.01.2022
pivind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul „Moderizae DJ 108G Supuru de Sus(DN19)- Sechereșa-DJ 109N,km 0+000-4+910(4+750)”, cu cod CPV 45233120-6-Lucrări de construcții de drumuri
Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
15
21.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.15/21.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcţii publice de execuție vacante de consilier,clasa I, gradul profesional asistent, la Serviciul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
14
21.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.14/21.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcţii publice de execuție vacante de consilier,clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul Monitorizare - Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
13
19.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.13/19.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată determinată a unei funcții publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Lucrări Publice al Direcţiei Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
12
19.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.12/19.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două funcţii contractuale vacante de execuţie de Arhitect I şi Arhitect debutant la Serviciul Urbanism şi Disciplina în Construcţii al Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
modificată prin Dispoziția Președintelui CJSM NR.24/11.02.2022 Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
11
19.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.11/19.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Arhitect Șef a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
modificata prin Dispoziția Președintelui CJSM NR.30/17.02.2022 Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
10
17.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.10/17.01.2022
privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare
Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
9
13.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.9/13.01.2022
privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare Expertiză tehnică și DTAC pentru obiectivul ” Refacere șarpantă prăbușiță, str. Iuliu Maniu nr. 19 Carei”
Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
8
13.01.2022
Dispoziția Președintelui CJSM NR.8/13.01.2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă extraordinară, în data de 17.01.2022, ora 14.00
Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
Număr 17
Data
25.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.17/25.01.2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă ordinară, în data de 31.01.2022, ora 14.00
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Secretarului General al Județului
Număr 16
Data
21.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.16/21.01.2022
pivind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor pentru obiectivul „Moderizae DJ 108G Supuru de Sus(DN19)- Sechereșa-DJ 109N,km 0+000-4+910(4+750)”, cu cod CPV 45233120-6-Lucrări de construcții de drumuri
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
Număr 15
Data
21.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.15/21.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcţii publice de execuție vacante de consilier,clasa I, gradul profesional asistent, la Serviciul Managementului Regional al Deșeurilor Urbane și Lucrări Publice al Direcției Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Număr 14
Data
21.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.14/21.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unei funcţii publice de execuție vacante de consilier,clasa I, gradul profesional superior, la Compartimentul Monitorizare - Serviciul Monitorizare al Direcției de Dezvoltare Regională, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Număr 13
Data
19.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.13/19.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată determinată a unei funcții publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Managementul Regional al Deşeurilor Urbane şi Lucrări Publice al Direcţiei Tehnice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Număr 12
Data
19.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.12/19.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor a concursului de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două funcţii contractuale vacante de execuţie de Arhitect I şi Arhitect debutant la Serviciul Urbanism şi Disciplina în Construcţii al Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Link
Evenimente ulterioare adoptării modificată prin Dispoziția Președintelui CJSM NR.24/11.02.2022
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Număr 11
Data
19.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.11/19.01.2022
privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Arhitect Șef a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare
Link
Evenimente ulterioare adoptării modificata prin Dispoziția Președintelui CJSM NR.30/17.02.2022
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 2
Număr 10
Data
17.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.10/17.01.2022
privind desemnarea domnului vicepreședinte Rus Ioan pentru a exercita temporar atribuțiile președintelui Consiliului Județean Satu Mare
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Serviciului resurse umane, salarizare din cadrul CJSM și domnului Rus Ioan
Număr 9
Data
13.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.9/13.01.2022
privind numirea comisiei de recepție a serviciilor de elaborare Expertiză tehnică și DTAC pentru obiectivul ” Refacere șarpantă prăbușiță, str. Iuliu Maniu nr. 19 Carei”
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Direcției Tehnice din cadrul CJSM și persoanelor nominalizate la art.1
Număr 8
Data
13.01.2022
Titlul hotărârii
Dispoziția Președintelui CJSM NR.8/13.01.2022
privind convocarea Consiliului Judeţean Satu Mare, în şedinţă extraordinară, în data de 17.01.2022, ora 14.00
Link
Evenimente ulterioare adoptării
psm::web.comunicata Instituției prefectului, Secretarului General al Județului