Promovare în gradul profesional imediat superior pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
Consiliul Județean Satu Mare organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru angajații contractuali
Documente