Promovare în gradul profesional imediat superior pentru personalul contractual de executie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Satu Mare
Consiliul Județean Satu Mare organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către personalul contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

 

Documente