×
DRUMURI ȘI TRANSPORTURI
Lucrări de întreținere curentă și periodică

•   În anul 2021 s-au executat pe drumurile județene din județul Satu Marel lucrări de întreţinere curentă şi periodică a drumurilor judeţene din Judeţul Satu Mare (lucrări de plombări  cu mixtură asfaltică stocabilă MASBF 8  pusă în operă; lucrări de plombare cu mixtură asfaltică (BA16) cu decapare mecanizată şi cu decapare manuală; lucrări de plombare cu emulsie şi criblură; lucrări de tratare a burduşirilor; lucrări de cosire a vegetaţiei; lucrări de defrişare; lucrări de întreţinere a drumurilor pietruite prin scarificări şi cilindrări cu adaos de material pietros;  lucrări de covor bituminos (BA16) în grosime de 6 cm; lucrări de covor bituminos (BA16) cu aşternere prealabilă a unui strat de egalizare (BAD 25) şi a unui strat geocompozit anti-fisură; lucrări de aducere la profil a acostamentelor prin tăiere mecanizată; lucrări de completare cu balast a acostamentelor; lucrări de decolmatare a șanțurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podețelor): au fost încheiate 88 de contracte subsecvente acordului cadru în cuantum total de 14.157.922,59 lei, din care au fost recepţionate lucrări în valoare de 12.259.962,95 lei.