CONCURS DE RECRUTARE SALVATOR MONTAN
În conformitate cu prevederile art.18 din H.G.R. Nr. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Consiliul Judeţean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a următorului post contractual vacant: - 1 post salvator montan – Serviciul Public Judeţean Salvamont. Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare, în data de 20 aprilie 2023, ora 11.00, proba scrisă şi în data de 26 aprilie 2023, ora 11.00, interviul.
Documente