×
Informații de interes public
Anticorupție

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare

 

 

DECLARAŢIE

privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

 

        Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei naţionale anticorupţie 2021 – 2025 şi a documentelor aferente, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1269/2021,

       Asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025,

 

      Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021-2025,

 

      Sprijinind principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-şi îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei, Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare,

 

 

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE

prin care

 

    -  Se confirmă angajamentul că la nivelul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare se dispun toate măsurile pentru prevenirea săvârşirii unor fapte de corupţie; -

    -  Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă, precum şi conflictul de interese şi incompatibilităţile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituţiei şi încrederea în aceasta;

   -  Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;

    - Adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;

   -  Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe care o reprezintă;

   -  Susţine şi promovează creşterea gradului de respectare şi aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025;

   -  Încurajează orice persoană de bună-credinţă să semnaleze suspiciunile de încălcare a legii, beneficiind de toate drepturile ce decurg din Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului

 

 

din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii şi asigurând că aceasta nu este supusă represaliilor, discriminării sau acţiunilor disciplinare;

   - Contribuie la reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor şi asigură implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA;

- Autoevaluează anual şi informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu privire la stadiul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituţiei, precum şi referitor la stadiul implementării măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).

 

 

 

 

Director executiv,

Riedl Kovacs Gertrude Johanna

 

 

 

 

Red /tehnored  B.A.. 2 ex