Vizită de studiu în cadrul proiectului GenProcure – Incluziunea de gen în achizițiile publice
Vizită de studiu în cadrul proiectului GenProcure – Incluziunea de gen în achizițiile publice
În perioada 16-17 august 2023 se desfășoară la Satu Mare o vizită de studiu organizată în cadrul proiectului GENPROCURE – Incluziunea de gen în achizițiile publice, finanțat prin Programul URBACT IV.

Vizita de studiu a fost efectuată de către expertul lider al rețelei de cooperare, Matthew Baqueriza-Jackson și Edgar Azevedo, reprezentant al partenerului lider al rețelei, orașul Famalicao din Portugalia, și a avut ca scop colectarea de informații în vederea elaborării studiului de bază al proiectului. În cadrul vizitei de studiu au fost organizate întâlniri de lucru cu echipa de proiect și cu membrii grupului local de sprijin constituit în vederea elaborării planului de acțiune de la nivel local. Grupul local de sprijin este constituit din experți în achiziții publice din instituțiile publice din județul Satu Mare. 
Obiectivul principal al proiectului GenProcure este de a explora modalitățile prin care achizițiile publice pot să contribuie la reducerea inegalităților de gen. Proiectul are o durată de implementare de 30 de luni și se va finaliza prin elaborarea unui Plan Local de Acțiune în domeniul achizițiilor publice. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare este unul dintre cei 9 parteneri ai proiectului, alături de următoarele autorități publice: Vila Nova de Famalicao – Portugalia, având calitatea de partener lider cu rol de coordonare, Zagreb – Croația, Koszalin – Polonia, Messina – Italia, Ibrányi – Ungaria, Alcoy – Spania, Umea – Suedia, Departamentul pentru Dezvoltare și Proiecte Internaționale al Cantonului Zenica-Doboj – Bosnia și Herțegovina. Proiectul este finanțat prin Programul URBACT IV și are o valoare totală de 847.160 de euro din care 669.873,75 euro reprezintă cofinanțare a Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională.