Toate trecerile de pietoni de pe drumurile județene vor fi iluminate!
Toate trecerile de pietoni de pe drumurile județene vor fi iluminate!
Consiliul Județean Satu Mare va dezvolta un proiect finanțat cu fonduri europene, prin intermediul căruia vor fi iluminate 316 treceri de pietoni de pe drumurile județene. Proiectul ‟Creșterea siguranței traficului pe drumurile județene în județul Satu Mare – iluminarea trecerilor de pietoni” și indicatorii tehnico- economici ai investiției au fost aprobați de consilierii județeni în data de 27 februarie 2024. Proiectul va fi depus spre finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027.

Pentru creșterea siguranței traficului prin iluminarea corespunzătoare a trecerilor nesemaforizate de pe sectoarele de drumuri de interes județean situate în intravilanul localităților, se propune iluminarea a 316 treceri de pietoni cu alimentare de la sistemul național de distribuție a energiei electrice, sistem compus din rețele de alimentare subterane. Stâlpii metalici, care urmează să fie amplasați bilateral, vor fi dotați cu aparate de iluminat cu tehnologie LED cu lumină asimetrică pentru crearea unui contrast puternic între trecerea de pietoni și suprafața carosabilului. Stâlpii de iluminat vor fi controlați printr-un sistem de telegestiune.

Pentru realizarea proiectului a fost definit un buget de 20.484.667,50 lei (inclusiv TVA). Finanțarea, conform regulilor din ghidul solicitantului, este în cuantum de 16.617.862,33 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie în proiect a Județului Satu Mare, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, este în cuantum 332.357,25 lei, iar cheltuielile neeligibile ale proiectului sunt în valoare de 3.866.805,17 lei (inclusiv TVA).

Implementarea acestui proiect va aduce o contribuție semnificativă la asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe drumurile publice, precum și la ocrotirea vieții, integrității corporale și a sănătății persoanelor participante la trafic.