Specialiștii în achiziții publice din cadrul Consiliului Județean Satu Mare continuă să se perfecționeze
Specialiștii în achiziții publice din cadrul Consiliului Județean Satu Mare continuă să se perfecționeze
Consiliul Județean Satu Mare continuă protocolul de colaborare privind asistența tehnică oferită de Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Banca Mondială, în vederea îmbunătățirii proceselor de achiziții și pregătirii profesioniștilor în achiziții publice. Această colaborare a început în anul 2021, iar în data de 15 februarie 2023, la sediul Consiliului Județean Satu Mare, a avut loc o nouă întâlnire de lucru.

În cadrul întâlnirii de lucru au fost discutate mai multe subiecte precum: particularități ale procedurilor de achiziție publică care prevăd sume forfetare; modificări contractuale; previzionare în valoarea estimată a achizitiilor; bune practici în alegerea criteriilor de atribuire a echipamentelor medicale; justificarea ponderilor alocate criteriilor de atribuire; discuții și exemplificări pe tema criteriilor energetice și a digitalizării.

Din partea Consiliului Județean Satu Mare, la ședința de lucru au participat președintele Pataki Csaba, vicepreședinții Lenuța Cornea și Oliviu Buzgău, directorul executiv al Direcției Achiziții Publice, Mihaela Bura, precum și consilieri în achiziții publice.  Agenția Națională pentru Achiziții Publice a fost reprezentată de Alina Drăghici - director general al Direcției Generale Control Ex-Ante, Ana Maria Dima - director general adjunct al Direcției Generale Control Ex-Ante, iar din partea Băncii Mondiale a participat Adriana Muțiu - expert Achiziții Publice.

Scopul protocolului semnat între ANAP și Consiliul Județean este îmbunătățirea proceselor interne aferente achizițiilor publice, dezvoltarea capacității personalului din domeniul achizițiilor publice prin îndrumare și suport la locul de muncă în legătură cu planificarea și derularea achizițiilor, elaborarea documentațiilor de atribuire, ghidare pe parcursul procesului de evaluare, de semnare și de implementare a contractelor.